DOORLOPER wdoivooa BNissoido jjjjjj^aa Ij^lsHiH SG^® I n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Horizontaal: 1. onafgebroken - ambtskleed; 2. gevangenis - banier - slee - wennen;3.godin der aarde - aanstoot - watervogel; 4. vogel - vloertegel - voorzetsel5. lust - traag - wilde haver - deel van het hoofd; 6. boosaardig - vogel - citroenkruid; 7. indien - dik - kiem - aasvogel - omroepvereniging; 8. bedbedekking - in het jaar (Latijn) - een zekere - jong schaap; 9. gestold vleesnat - zandheuvel - kampeergerei - jongen; 10. Perzië - afvoer - bazige vrouw; 11. zwavelzure kalk - rode kleurstof - errore excepto - op een keer;| 12. kerkelijk hoogfeest - toiletgerei - schenken - do; 13. berg op de Filippijnen - roofdier - herkauwer - springerig insekt; 14. strak kijken - plaats in Zwitserland - waterbalspel; 15. priem - neon - vlaktemaat - vochtig - bloedvat. Verticaal: 1. pijnlijk nauwgezet - vleesgerecht; 2. vergrootglas - opstandje - houding - geluid van een ezel - vaas; 3. wagenspoor - plotseling - heerlijk4. vlijt - kibbelen - Ned. Spoorwegen - plaats in Limburg; 5. de vader van het Darwinisme - geweldig - interval; 6. voor het gerecht roepen - cursieve letter - eilandje bij Nieuw-Guinea; 7. Frans telwoord - regenreservoir - rivier in Noord-Brabant; 8. vreemde - bouwval - stad in Peru - deel van een Franse ontkenning; 9. niet licht te schatten - Engels telwoord - met een eg werken10. achter - Europees land - deel van een trap - eerste vrouw; 11. kledingstuk - begroten - vogel; 12. sarren - luizeëi - vader; 13. lofdicht -heks - zijn beklag doen - prul; 14. plaats in België - nakomelingschap - vaartuig - zero - Frans lidwoord; 15. omgekeerd - hoofd van een parochie. J 3 P E 1 E U 3 J E 3 U S I 3 O l O d 3 A 3 U 3 U 3 J n 1 O I A 1 l 3 E UI 3 O d O d E 1 n U 3 A 3 UI E U 3 s E d s u 3 3 3 3 3 I U 3 UI S d I E 8 U l i 3 l O l i u E J l d E E U 1 U 3 l O U l I I UI E l 3 U 3 0 U u E U 3 E l O J J 3 l l 3 1 3 A S I E s I I 3 UI I l n l U fl U 3 A J O O E E 1 J 3 U l 3 J 1 3 1 I J S 3 J 3 M J 3 d S p U 3 3 S l u J 3 J 3 E 3 u 3 P E E i E U E E A J O u E O 1 P U 3 J n P P fl 1 I E 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 30