Personeelsblad van het Heineken concern 16 2 3 4 6 8 10 12 14 18 20 22 23 24 26 28 29 30 Inhoud en colofon Wie wat spaart, die heeft wat Horecagebied Limburg Industrie neemt actie te gen alcoholmisbruik Waterbehandelingsin stallatie in Zoeterwoude Nieuws van de diverse vestigingen Berichten uit het buiten land Werk OR door de jaren heen veranderd Jazz: Loek Janssens' passie Verenigingsnieuws met foto's van de maand en biljarttoernooi in Am sterdam Parlant du vin: Rioja (deel 1) Ideeënbusnieuws met de eerste trekking van de Jubileumwedstrijd Eénuitó-duizend: F. C. J. Kuijpers uit Den Bosch Jubileum en afscheid Kroniek Proost Uitslag kleurplatenwed- strijd de rubriek voor het hele gezin 32e Jaargang nr. 2 Maart 1981 Verschijnt lOx per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-8148 70/ 8142 88/814249 iliiiiiiitiiii xiiiHXixxm Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek- Sanders Harriet Peteri Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink G. Kuhlman Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden Correspondenten: Amsterdam (Stadhouderskade): J.A. Schiphorst Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk Hattem: A.J. Voortman 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): A.H.Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toe gestaan na verkregen toe stemming van de con cernstafdienst Public Re lationstel. 020-7022 57. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 4/SI dienen uiterlijk 5 april I OS I en voor 5 'SI 15 mei a.s. bij de redactie aanwezig te Bij de voorpagina: Tientallen buizen met daarin gerold de membranen, vormen het hart van de water-behandelingsinstallatie te Zoeterwoude (zie pag. 8 e.v.). Bij de achterpagina: Foto, genomen in september 1930, met overzicht van de machinekamer van de Amstel Brouwerij aan de Mauritskade te Amsterdam.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 2