O O V.' O f 9 r. v i r JVV HUWELIJK Amsterdam G. Stolk (physiekedistributie) met mw. M.I.B. Jurg E. Bloem (assurantiën) met mw. E.B.M. Bergsma A.J. Moesel (gistkelder) met mw. E.C. Brigiman C.D. Ramdas (gistkelder) met mw. M.L. Hellen Horecagebieden J. Tuinman (expeditie, West-Brabant/ Zeeland) met mw. H.J. Fonteyne Leeuwarden S. Hempenius verpakkenmet mw. W. Schotanus Rotterdam G. Rasoelbaks (export transport afde ling) metmw. G.B. Kemp Mw. E.M. van Rey (exporttransport afdeling) met P.A.G. Schelling G. Bot (extern transport afdeling) met mw. K.J. Post Mw. C.A. Swaerdens (export transport afdeling) met J. Soleer Zoeterwoude Mw. H. Stolk (export/transport) met R. Remeeuws L. de Jong (storingsdienst) met mw. K. Hoek Ph. Willemstein (dienstgebouw) met mw. E.M. Liddie P.J. Philipse magazijn en intern trans port) met mw. C.C. Zevenhoven GEBOORTE Amsterdam Jeroen, z.v. J.E.M. v.d. Meer (pen sioenfonds) Barbara, d.v. J. van Kessel (reprogra fie) Harm, z.v. mw. A. Sok-Brons salaris administratie Martijn A., z.v. R. Nijenhuis (plaatse lijke administratie Michael C.L.,z.v. A.B.C. Meijer (bottelarij) Youssef,z.v. A. Albouazati (bottela rij) Bunnik Wesley,z.v. A.Th.M. de Kruyf fmr- chanische werkplaats Marko, z.v. W.J.F. Meijboom (botte larij) Horecagebieden Sandra, d.v. mw. F. Reyers-van Erp (administratie. Midden-Brabant) Hermina J. d.v. J. Regterschot (vor- deringenbeheer, Overijssel/Veluwe) Leeuwarden Frits, z.v. A. Hepkema (werkplaats) Rotterdam Sascha F.H., z.v. O. Tuhumury (export transport afdeling) Zoetermeér Jessica, d.v. B. Bruinenberg (dran kenbereiding) Zoeterwoude René C., z.v. C.J. Landman (proefhal/ brouwerij) Tim H.W., z.v. H.Th.M. Vincenten planning info horeca Marieke, d.v. J. Kuiper (tekenkamer wtb) Mirjam A.M., d.v. P. Klinkenberg (bottelarij) Anita, d.v. J. van Oordt v.d. Vlies (bottelarij) Isabel, d.v. M.J. Gomes (bottelarij) Selma, d.v. M. Simsek bottelarij Melissa W., d.v. G.C. A. Hartevelt (dienstgebouw) Deborah A.M., d.v. F. Delgado Evora (bottelarij) Peter, z.v. T. Rietveld (magazijn en intern transport GESLAAGD Bunnik D.E. Turksema bottelarijvoor het diploma Procesvakman B (PBNA); E. Kroon (thuisverbruik fris) voor het di- lorna NIMA-A lorecagebieden H.G. van Sadelhoff liorecavertegen- woordiger Overijssel /Veluwe) voor het diploma Marketing Assistent Zoetermeer De heren A. Schuring (magazijn en intern transport) en P. v.d. Waag (ma gazijn en intern transport) zijn ge slaagd voor het diploma heftruck chauffeur ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam Mw. A. Walst (export) Mr. A.J. Messing (export) Mw. C. Hollenkamp-v.d. Maas (ma nagement development) W.F. de la Haye (reclame service) K.H. Hulsman (brouwen) J.R. Lopez Lestegas (bottelarij) Horecagebieden Mw. J.C. Mijnheer-van Keulen (huis houdelijke dienstWest- Brabant/Zee land) C.J. de Kraker (expeditie, West-Bra bant/Zeeland) Mw. P.J.M. Boeyen-v.d. Ven (admi nistratie, Midden-Brabant) Mw. Th.J.C. v.d. Leur-v.d. Linde (expeditie, Midden-Brabant) Mw. G.Th. Le Ruet-Schenk (admini stratie Midden-Brabant Mw. W.L.M. van Iterson-v.d. Born (expeditie. Den Haag) G.R. van Bueren (verkoop Rotter dam) T.R. Haasjes (expeditie, Overijssel/ Veluwe OVERPLAATSINGEN A/MAU H.J.C. Philippa naar Z/Wou. BUITENLAND Periode: 16-12-1980 t/m 15-01-1981 Kumasi Brewery Ltd. - Ghana De familie A.N. Ninck Blok is op 23 december uit Kumasi vertrokken. Na hun verlof zullen zij niet naar Ghana terugkeren. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria De familie Th.A. de Man is op 20 de cember 1980 uit Aba vertrokken voor verlof. Op 5 januari vertrok de heer./. AL Deutekom naar Ibadan om daar als Chief Engineer te gaan werken Op dezelfde dag vertrok ook de heer J.D.A. Goud, echter met Kaduna als eindbestemming. Hij zal daar de func tie van Technological Controller ver vullen. De familie J.G.P. Twaalfhoven is na genoten verlof op 5 januari naar Lagos teruggereisd. Om ae functie van Installation Manag er Ibadan te aanvaarden is de heer J.G. van Dalen op 9 januari naar Iba dan vertrokken. De heer/. Verwey volgde op 12 ja nuari. In Lagos zal hij als Instrumen tation Instructor werkzaam zijn. Bralima S. A.R.L. - Zaïre De heer H.G. Liebetrau is op ^de cember uit Kinshasa vertrokken voor verlof. De heer J. van Meel vertrok een dag later vanuit Boma. De familie G.J. Oost (Mbandaka) heeft het verlof van 21 december 1980 t/m 15 januari 1981 in Nederland doorgebracht. DeheerC.L.A. Peterse kwam op 10 januari vanuit Kisangani in Nederland aan. Bralirwa S.A.R.L. - Rwanda De heerM. W.F. Boreel is met ingang van 5 januari als Administrateur Dé- légué in Kigali werkzaam. De familie R. Bech is voor verlof op 4 januari uit Gisenyi vertrokken. Brarudi S. A.R.L. - Burundi De heren./, de Jager en Th.M. van Strien zijn respectievelijk op' 11 en 22 december uit Bujumbura terugge keerd. Malayan Breweries Pte. Ltd. - Singa pore Deheer A.P.M. van Loon is op 10de- cemberuit Kuala Lumpur vertrokken, fevolgd door de familie A. Moerker- en die op 15 december terugreisde. P.T. Perusahaan Bir Indonesië - In donesië De heer K.R Tiktak heeftm.i.v. 1 ja nuari 1981 een functie buiten ons con cern aanvaard. De familie R.H. Siwalette is op 24 de- 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 26