P. Bol H. de Vries Afscheid G.W. Visser Zoeterwoude - De heer Heineken ont ving de heer P. Bol met zijn echtgenote, kinderen en kleinkind, op 6 januari ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. Hierbij waren de heren Siertsema, Beks, Kleiberg en mevrouw De Heer aanwezig. Na de officiële ontvangst vond de receptie plaats in De Hooi berg, waar de heer Kleiberg als ceremoniemees ter eerst de mededirecteuren van de jubilaris de kans gaf hem en zijn familie geluk te wensen en een cadeau te overhandigen. De heer Van der Kolk van I.B.M. sprak vervolgens de jubilerende directeur van de Heineken automatiseringsgroep toe en overhandigde een geschenk namens I.B.M. Hierna was het woord aan 'Miss Mini van Texas', die namens de H.A.G. sprak. Deze computer gaf toe gehoord te hebben dat de heer Bol geen toespraken wilde, maar zei niet anders te kunnen omdat hij nu eenmaal zo geprogrammeerd was. Onder grote hilariteit volgde er een lange mono loog in computertaal over de moeilijkheden die het bespreken van de loopbaan van de jubilaris met zich meebracht. Amsterdam - Tijdens de viering van zijn 40-jarig jubileum op 18 december hoef de Henk de Vries zich niet eenzaam te voelen, want in groten getale was men naar de Mauritskade gekomen. De heer De Vries en zijn vrouw waren in het gezelschap van hun zoon met diens vrouw en haar vader en moeder; de twee laatstgenoemde dames in Marker klederdracht. Na de ontvangst volgde de huldiging in de kanti ne. Daar sprak de heer Kruidenier, die vertelde hoe de jubilaris via verschillende afdelingen thans zijn bijdragen levert als administrateur van de afdeling intern transport. Hij noemde De Vries een prettige medewerker die ervan houdt met mensen om te gaan. De volgende spreker, de heer Veen, roemde de jubilaris onder meer als ver keersleider op het brouwerijterrein en zei hem te waarderen voor zijn positieve instelling en gevoel voor humor. Op ludieke wijze voerde men toen een aantal cadeaus aan op een heftruck en overhandigde deze op geestige wijze. In zijn dankwoord zei Henk de Vries aanvankelijk niet nerveus maar nu toch echt geroerd te zijn. Zoeterwoude - Onder grote belangstel ling vond op 7 januari de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig dienstver band van de heer J. Pijtak plaats. De heer Kleiberg speldde de jubilaris op diens verzoek voor het front van de troepen, de speld op. Toen hij de loopbaan van de heer Pijtak belichtte, kwam duidelijk diens voorliefde voor het getal 7 naar voren. Officieel in dienst gekomen op 1 januari 1956, was hij eerst op de 7e begonnen en hield nu op de 7e zijn jubileum. Dit alles gezien in het licht van het feit dat de heer Pijtak 25 jaar geleden zijn loopbaan begon bij Seven-Up Ne derland, later ondergebracht bij Vrumona. Hier na vermeldde de heer Elfrink de banden die er bestaan tussen de afdeling p.r. en de heer Pijtak, die zorgt voor het reclame-artikelen manage ment. Namens het personeel overhandigde hij een espresso-apparaat en een Workmate. Uit handen van de heer Klopper mocht de heer Pijtak nog een boor en een schuurmachine ontvangen namens de oud-medewerkers van Seven-Up Ne derland, die in groten getale aanwezig waren. Zoeterwoude - De heer G.W. Visser, die van de Overbruggingsregeling gebruik heeft gemaakt, werd ter gelegenheid van zijn afscheid van de brouwerij op 23 december in Zoeterwoude ont vangen. Na het officiële gedeelte vond de receptie plaats in de Van Swietenkamer. De heer Mal corps sprak de scheidende medewerker van het rekencentrum, op diens verzoek, in het kort toe. Hij deed dit in de vorm van een vraagbaak omdat de heer Visser voor velen altijd een vraagbaak is geweest. Ook vertelde hij enkele anekdotes. Na de woorden van de spreker ontstond er grote hilariteit toen de heer Visser een volle bierlaars kreeg aangereikt die van man tot man ging. Tenslotte bood de heer Malcorps hem als af scheidscadeau een vraagbaakalbum aan en een elektronische rekenmachine. Ook kreeg de heer Visser een boekenbon. De heer Malcorps wenste hem vele gelukkige jaren in voorspoed toe en eindigde met 'we zullen je missen'. In verband met de grote belangstelling verhuisde men naar de zaal van het ontvangstgebouw om daar nog een gezellig uurtje bijeen te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 24