Jubileumwedstrijd ililiiiSiiiiiii Op maandag 29 december vond in het kader van de Jubileumwed strijd van de Heineken Ideeënbus in Bunnik de eerste trekking plaats van de extra prijs: een geheel verzorgd lang weekend naar Parijs voor twee personen. Onder het wakend oog van leden van de Centrale Ideeënbus Com missie, de Plaatselijke Ideeënbus Commissie en de Ondernemings raad, verrichtte de heer H.F.M. Coebergh, groepsdirecteur Fris dranken, de trekking. Uit de 269 inzendingen kwamen de heren A. van der Sande en W. Leijtens van de vestiging Den Bosch als winnaars uit de bokaal te voorschijn. Zij mochten op 22 januari uit handen van de heer C. Scheltema hun prijs in ontvangst nemen. Voor de tweede trekking die zal worden gehouden op vrijdag 27 maart a.s. dingen die ideeën mee die in de periode van 15 december 1980 tot 15 maart 1981 zijn bin nengekomen. De prijs zal dan be staan uit een professionele licht gewicht racefiets. Bovendien ont vangt de winnaar of winnares een set exclusieve Amstel Bier wie- lerkleding. Links de heer C. A.M. van de Sande en rechts de heer W.A.A.M. Leytens. Bunnik C.H.W. van Leeuwen, elektrotechnische dienst f 171,- H. v.d. Pol, bottelarijf 100,- J.C. Schinkel, bottelarijf 90,- A. Pitlo, bottelarij f 50,- 's-Herfogenbosch W.H. van Gooi, legkelderf 100,- Th. v.d. Pol, bottelarijf 80,- W.H. Dekkers J.J.H. v.d. Berg, bottelarijf 80,- B.J.M. Broeken, mechanische werkplaats f 75,- N. van Gerwen, centraal magazijn f 50,- E. Hakvoort, interne dienst f 30,- Een ieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Bunnik D.E. Turksema, bottelarijf 25,- Horecagebieden B.J. v.d. Kroon, expeditie Amsterdam f 25,- H.J.A.M. van Meerendonk, export administratie Den Haag f 25.- Mw. W.M. Barkey-van Velzen. administratie West-Brabant/Zeelandf 25,- 's-Hertogenbosch P.J. den Teulingf 25.- D.J.M.H. v.d. Biggelaar, elektrotechnische dienst f 25,- W. Erkeland, legkelderf 25,- H.A.M. de Ruyter, bottelarijf 25,- M. Swanenberg, bottelarijf 25,- F.C.P. Stolzenbach/W.M.J. Kiijn, bottelarij f 25,- J.H.J. van Geelkerken, meel en regeltechniekf 25,- G.C.C. Verhaar, interne dienst f 25,- E.H.A.M. van Geffen/J. Vrijhoeven, legkelder f 25,- V.l.n.r. de heren H.A.H. Verlinden, H.F.M. Coebergh, W.G. Wiegerink en ir. W.J.M. Janszen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 22