jaar van aanbouw reeds rende ment opleveren, in tegenstelling tot druiven waarbij men zeven jaar moet wachten tot de investeringen lonend worden. Er was hier al wijn in 1200 terwijl in 1560 met het oprichten van de 'first association of Spanish wine growers' de eerste pogingen wer den gedaan om tot kwaliteitsver betering te komen. Eén van de bepalingen was namelijk, dat er geen zwaar verkeer door de stra ten van Logrono mocht gaan om te voorkomen dat trillingen de in vaten rustende wijn zouden kun nen schaden. De belangrijkste in breng aan kennis van wijnberei ding kwam echter aan het eind van de vorige eeuw, toen de druifluis 'Phylloxera' de wijngaardeniers in Frankrijk brodeloos maakte. Als kolonisten brachten ze hun kennis van wijnmaken over naar dit ge bied aan de Ebro, dat enigermate met de Bordeaux vergelijkbaar zou zijn. Ondergrond van zand steen, soms kalk, afgedekt met alluviale gravel, afgezet door de Ebro zelf. Klimaat: wisselvallig met nog laat sneeuw, langdurige regenperioden en dan enkele maanden tot aan de oogst volop zon. Methode van wijnbereiding De methode van wijnbereiding is hier nog zoals het vroeger in Bor deaux was. De rode wijnen maken hun ontwikkeling door op eike houten vaten waarin ze soms wel vijf jaar blijven. Dergelijke 'Re- servas' moet men dan ook nooit jong drinken maar de tijd geven om de ruwe smaak van het eike hout om te vormen tot de door liefhebbers zo gewaardeerde, volle, milde wijnen, herkenbaar qua geur en smaak van vanille en qua karakter door een nog resterend ondertoontje van het hout waar mee ze zo lang in aanraking waren. De al eerder aangehaalde Robert Daley schrijft daarover: 'Just how good can Rioja's be? The answer is that they can be stunning. They can be as good as any wine I have ever drunk, from Bordeaux to Burgun dy or anywhere'. En dat klopt, zoals bewezen werd in een grote blindproeverij on langs door gerenommeerde proe vers in Frankrijk gehouden, waar bij een Rioja als no. 1 werd ge klasseerd, twee plaatsen hoger dan de duurste wijn uit Bordeaux. Denk nu niet dat ik hiermee wil zeggen, dat alle Rioja's dit hoge peil bereiken. Natuurlijk niet. Toen enige tijd geleden een Cali- fornische wijn hoge ogen gooide op een internationale proeverij, hoorde je plotseling allerwegen: de Californische wijnen zijn beter dan de Franse. Een blik op de kaart leert je, dat Californië bijna net zo groot is als heel Frankrijk, een beetje meer kritisch denken zou dus wenselijk zijn als men een flesje van zes gulden gaat halen. Er zijn goede en er zijn minder goede rode Rioja's, echt slechte bestaan geloof ik niet. Daarvoor staat de D.O.C. garant. Net als in Italië kent Spanje een D.O.C.: Deno- minación de Origen Controllada. In Vers van 't Vat 3/81 zullen we het over de bepalingen van de D.O.C. hebben. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 21