IhuIHIIH} regüiaoorö >mo9wo:noi:> mmmm imiiiiH Evenals in de meeste landen rond de Middellandse Zee is over heel Spanje wijnbouw mogelijk. Nogal logisch, zullen velen zeggen, een land met zoveel zon. Zo eenvoudig ligt dat nu ook weer niet. De zonnewarmte is erg belangrijk voor het rijpen van vruchten en de vorming van suikers, maar kwaliteitswijnen vinden we alleen in streken waar aanvullende klimatologische omstandigheden in samenspel met een §oede bodemgesteldheid andere eigenschappen aan de voor het maken van wijn estemde druiven toevoegen, onder andere de onmisbare zuren. rn J. ZELLENRATH fen gebied waar een aantal gunstige factoren voor de wijnbouw van nature aanwe zig is, is Rioja, met onmiddellijk daaraan toegevoegd de factor 'vakkennis' als toevallige, onont beerlijke inbreng in de wording van plant via vruchtvorming naar 'edele' wijn. Om met het laatste te beginnen, de factor 'vakkennis'. Er zijn vele gebieden in de wereld aanwijsbaar waar goede wijn gewonnen zou kunnen worden, maar waar de mens, om welke reden dan ook, er nog niet toe gekomen is de gunsti ge omstandigheden te benutten. Anderzijds is er een groot aantal gebieden, waar juist de laatste tijd verrassende resultaten worden behaald, zoals Californië, Austra lië, enz. Strikt genomen geldt ook voor de allerhoogst geklasseerde wijnen van Frankrijk, dat zij hun status uitsluitend te danken heb ben aan toewijding en beperking van de opbrengst, gepaard aan technische kennis van de mens die de aanwezige natuurlijke voor waarden optimaal tot hun recht deed komen. Klimatologische omstandigheden In een gebied als Rioja noem ik het helpen van de natuur door de mens 'toevallig', omdat bodem en klimatologische voorwaarden hier erg gunstig zijn voor andere land bouwgewassen. Robert Daley schrijft: 'The soil is so rich that many crops are grown commercially: potatoes, wheatasparagus, artichokes, to matoes. Less than 5 percent of the land seems to be under vine...' Produkten dus die in het eerste

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 20