Kerstbingo's in Amsterdam, Leeuwarden en Zwolle Biljarttoemooi in Amsterdam Zwolle Zo vlak voor de kerstdagen wagen jaarlijks vele Heinekenmedewerkers een kansje om een pri js in de wacht te slepen bi j de op hun vestiging georganiseerde bingo. Zoals eind 1980 het geval was bij Bokma in Leeuwarden, in Zwolle voor de medewerkers van het horecagebied Overijssel/Veluwe en op de Maurits- kade te Amsterdam. Elke vestiging had zijn eigen tintje aan deze feest avond gegeven. In Amsterdam was er bijvoorbeeld gelegenheid tot dansen op de muziek van het Party Combo en in Leeuwarden startte men de avond met een quiz. Aan de aanwezigen werden diverse dia's getoond, die waren genomen op verschillende punten in de stad. Voorts stond er een grote tombola op het programma. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Heineken biljart vereniging Amsterdam werden op 8,9, 10 en 11 februari in het clubge bouw aan de Quelli jn- straat de kampioen schappen van Amster dam 2e klasse libre verspeeld. De acht beste spelers van Amsterdam in die klasse namen het tegen elkaar op om te zien wie zich kampioen van Amster dam mocht noemen. Na drie avonden spelen wa ren er zondag 11 februari nog twee kanshebbers over, zodat de finale partij onder grote belangstelling begon. Finalisten waren C. van 't Hof met 12 matchpunten en A. Zwiebel met 10 matchpunten. Indien de heer Zwiebel er in slaagde winst te be halen, zou de kam pioenstitel naar hem gaan, omdat hij een hoger gemiddelde had dan de heer Van 't Hof. Na een zeer spannende wedstrijd gelukte het de heer Zwiebel met enkele caramboles verschil te winnen. De heer P. Kranenberg reikte na afloop met deskundig commentaar de prijzen uit. Voor de biljartvereniging Heineken Amsterdam vormde dit een goede af sluiting van een geslaag de en sportieve finale. Winnaar A. Zwiebel (rechts) ontvangt de beker uit handen van de heer P. Kranenberg. De acht deelnemers, geflankeerd door geheel links A. Masmeyer (penningmeester biljartvereniging Amsterdamen geheel rechts K. J. Both voorzitter). Tweede van links staat de heer P. Kranenberg en vierde van links staat de heer NEven (voorzitter Kon. Ned. Biljart Bond, district Amsterdam Amsterdam, Mauritskade Leeuwarden 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 19