Pul voor beste bierproever 'Eigen' werkkleding in Bunnik Benzinepomp voor personeel in Den Bosch Gratis glas bij Amstel bier ook voor personeel Specialisten binnen ons concern hebben als dagelijkse taak om de kwaliteit van onze produkten, waarbij de smaak een belangrijke factor vormt, te bewaken. Sinds een aantal jaren is het op de diverse vestigingen een gebruik, dat een vast panel van medewerkers het bier proeft met als doel het Heineken en Amstel bier te vergelijken met andere op de Nederlandse markt verkrijgbare bieren. Dit geschiedt middels smaaktesten waaronder drie- hoekstesten waarbij blind wordt geproefd en gelijke bieren dienen te worden herkend. In Amsterdam wordt sinds een drietal jaren een pul uitgereikt aan dat lid van het panel, dat in het afgelopen jaar de hoogste score qua herkenning behaalde. De trofee voor de 'fijnproever 1980' werd in Amsterdam uitgereikt aan de heren M. C. Kamsteeg, (A/Mau) en A. Wijnands (A/Hel). Links de heer Wijnands, geheel rechts de heer Kamsteeg. Daarachter de heren Dekker (links) en Anink (rechts), eveneens leden van hetproefpanel. Aan het begin van dit jaar ontvingen alle medewerkers van de afdelingen bottelarij, intern transport, energie- en storingsdienst, mechanische werkplaats en garage nieuwe werk kleding. De tot nu toe gebruikte overall werd vervangen door een tweedelig werkpak. Op zich is het niet zo spectaculair dat een bedrijf zich aanpast aan nieuwe ontwikkelingen en opvattingen op het gebied van de werkomstandigheden, waartoe ook de werk kleding mag worden gerekend. Toch is er in dit geval iets bijzonders aan de hand want in het 'omruilsysteem' is nogal wat gewijzigd. Voorheen ruilde men de gedragen vuile overall om voor een schone van de juiste maat. In het nieuwe systeem heeft iedereen zijn eigen set werkkleding, die men na het wassen steeds weer terug krijgt. Hiertoe zijn in het bedrijf speciale omruilkasten geplaatst, die door de medewerkers van het centraal magazijn worden gevuld. De wasserij levert de gewassen kleding al per kast en vaknummer gesorteerd aan, zodat de handling door het centraal magazijn tot een minimum is terug gebracht. Op de foto ziet u de oude (rechts) en de nieuwe outfit (links). De benzinepomp, geplaatst op het parkeer terrein achter het kantoor, in aanbouw. Op 15 december jongst leden kon de eerste klant tanken. Amstel start op 23 maart meteen nationale promotie die een vervolg is op de actie van vorig jaar. Bi j aankoop van iedere krat of tray Amstel bier ontvangt de consument een fijn Amstel glas gratis. Ook personeelsleden kunnen van deze actie profiteren. Vanaf 23 maart ontvangt u in de bierwinkel van uw vestiging een fijn Amstel glas gratis bij afname van een tray of krat (zowel pijpjes als halve liters) Amstel bier. Ook bij thuisbezorging krijgt u zo'n Amstel glas gratis. De actie loopt zolang de voorraad strekt. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 11