Nieuwe produkten rond Horecovo geïntroduceerd De maanden december en januari zijn vaak de maanden waarin nieuwe produkten aan handel en consument worden gepresen teerd. Van belang daarbij is natuurlijk het feit dat de jaarlijkse Horecava begin januari plaatsvindt en deze beurs goede mogelijkheden biedt om de schijnwerper op nieuwe produkten te zetten. Deze keer bood de Heineken stand op de Horecava volop nieuws. Buitenlands bier Een belangrijke plaats was ingeruimd voor het assor timent buitenlandse bieren dat Heineken vanaf begin 1981 op de markt brengt. Het gaat om twaalf soorten bier die bestemd zijn voor de horeca. Onder de te voeren merken is het bekende Belgische Duvel dat zich vergezeld weet van nog acht Belgische bieren Verder bestaat het pakket uit het bekendste Duitse Altbier. Hannen Alt: het Schotse Campbell's Scotch Ale en het al langer door Heineken gevoerde Whitbread Pale Ale. Heineken wil met de intro ductie van deze serie het buitenlands bier in de Nederlandse horeca bedrijven een eigen plaats geven. Gedistilleerd Ook de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland greep de Horecava aan om een aantal nieuwe produkten te introduceren. Van onze Engelse dochter Duncan Gilbey and Matheson wordt een serie buitenlands gedistilleerd op de Nederlandse markt gebracht: Glenmark whisky, Duncan's Dry Gin, Krimskaya wodka en Ron-d'Oro rhum. Behalve deze import is er ook een nieuw eigen produkt aan de horeca gepresenteerd: Evita koffielikeur. Evita is een vernieuwde versie van de bekende Osopardo koffielikeur. Smaak en uitmonstering zijn aangepast aan de huidige wensen van de consument. Evita zult u ook bij de slijters tegenkomen. Fris Niet gekoppeld aan de Horecava maar wel in dezelfde periode gelanceerd is Pepsi Light. De groep Frisdranken in Bunnik kan met Pepsi Light uitstekend inhaken op de trend waarbij calorie-arme frisdranken aan populariteit winnen. "Alleen water heeft minder calorieën" zegt men in de reclame voor Pepsi Light terecht. Want Pepsi Light bevat maar 0,8 calorie per liter. Ondanks dit lage calorie- gehalte smaakt Pepsi Light uitstekend. Smaaktests hebben uit gewezen dat Pepsi Light lekkerder wordt gevonden dan andere calorie-arme cola's. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 9