ROTTERDAM De tocht door Nederland waarin we een kijkje hebben genomen in de verschillende horecagebieden nadert zijn voltooiing. Dit maal is het gebied Rotterdam aan de beurt en in het volgende nummer zullen wij deze serie verhalen afsluiten met het horecage- bied Limburg. 1 Botenshow in de Leuvehaven oosten van Rotterdam in clusief Dordrecht, Hoek- sche- en Bommelerwaard. De oostgrens loopt tot aan de grens van de provincie Utrecht. In dat gebied vervult Rotterdam uiter aard de centrumfunctie. Daar is ook, in het Heine- ken pand aan de Croos- wijksesingel, het kantoor gevestigd. In het gebied opereren drie eigen drankenhandels, waarvan er één twee vestigingen heeft. Dan zijn er acht agentschappen en vier zogenaamde stads-bier- groothandels, die geen fustbier voeren. "Rotterdam heeft de al lure van een wereldstad en de gezelligheid van een dorp" betoogt de heer A.C. Redelé, die sinds 1 november van het vorig jaar hoofd van het horeca- gebied is. Zijn mening wordt ondersteund door het feit dat naast het "grote zaken doen" in Rotterdam ook kleinscha lige operaties mogelijk zijn. Zo zijn er in Rotter dam nog rechtstreeks bele- verde fustbiercafé's, die hun levering rechtstreeks ontvangen zonder tussen komst van een agentschap. De fusten worden met de leurwagen gebracht en de chauffeur heeft dan de sleutel van het magazijn, zodat hij zelf de levering kan uitvoeren. Heineken stad Rotterdam mag je eigen lijk wel een Heineken stad noemen. Dat is de mening van J.H. Dello, hoofd verkoop. "Het merk Hei neken heeft in Rotterdam een spreiding van rond 80%, dat is een van de hoogste spreidingscijfers van heel Nederland" Heineken geniet een groot vertrouwen in Rotterdam. Vooral bij de afnemers die dat vertrouwen juist tonen als er nieuwe produkten geïntroduceerd worden. De heer Dello daarover: "Onze relaties in dit ge bied zijn over het alge meen snelle kopers. Nieuwe produkten die wij introduceren vinden direct aftrek. Dat hebben wij kunnen zien met Royal Club Shandy indertijd en nu laatst ook weer met Pur. Dat is voor ons natuurlijk een goede basis om op te werken". Daarbij vult de heer Dello nog aan dat de sfeer van zaken doen gekenmerkt wordt door snel genomen beslissingen en een duide lijke relatie waarin men elkaar precies zegt waar het op staat. Zoals ook in Amsterdam en Groningen gaat het pad van een chauffeur in Rotterdam niet over rozen. Hoewel de aanleg van de metro de situatie verbeterd heeft, zijn de chauffeurs ge bonden aan bepaalde uren waarop men de klanten kan beleveren. En juist in de binnenstad van Rot terdam geeft dat nogal eens een probleem omdat er in die binnenstad een grote dichtheid van café's is. Motivatie Pratend over klanten en zaken doen wijst de heer Redelé op het grote belang van een enthousiaste groep medewerkers in de eigen organisatie. "In onze benadering als managementteam is een van de uitgangspunten dat wij de sterke punten van de individuele mede werkers en de sterke punten van ons bedrijf be nadrukken. Op die manier krijgt men zelfvertrouwen en dat komt naar buiten goed over' De persoonlijke benade ring staat dus niet alleen in het contact met de klant hoog in het vaandel, ook binnen de eigen organi satie probeert men in Rot terdam tot een goed en nauw samenspel te komen. De heer Redelé: "Met de drie eigen drankenhandels en de Commercieel Tech nische Dienst erbij gere kend werken er zo'n 150 mensen in ons horecage- bied. 't Is van het grootste Het horecagebied Rotterdam strekt zich veel verder uit dan alleen de stad Rotter dam. "Groot Rotterdam" noemt men het ook wel. Tot het gebied behoort het eiland Goeree-Overflakkee en het groen-gebied ten 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 4