Nieuw redactiecommissielid 9 12 16 18 19 22 24 26 27 28 30 Personeelsblad van het Heineken concern 32ste Jaargang nr. 1 Februari 1981 20 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-81 48 70/ 81 42 88/81 42 49 Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Harriët Peteri Redactiecommissie Mr. J.Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink G. Kuhlman Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden Correspondenten: Amsterdam (Stadhouderskade): J.A. Schiphorst Amsterdam (Mauritskade): R.G. Lou winger Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk Hattem: A.J. Voortman s-Hertogenbosch C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Als opvolger van de heer D.P. de Graaf is de heer G. Kuhlman benoemd tot redactiecommissielid Vers van 't Vat. De heer Kuhlman, die personeelscoördinator EFI Nederland, Algemene Zaken Nederland en HAG is, geeft tevens leiding aan het bureau coördinatie OR-werk en personeelsinformatie. Wij wensen de heer Kuhlman veel voldoening met zijn werkzaamheden voor Vers van 't Vat. De redactiecommissie Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toege staan na verkregen toe stemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-7022 57. Kopij en foto' s voor Vers van 't Vat 3/81 dienen uiterlijk 26 februari a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. Bij de voorpagina: De gepensioneerden van Amsterdam kwamen op 6 januari naar de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in het Roei schip van de brouwerij aan de Van der Helststraat. U ziet hoe het gezelschap geanimeerd de middag doorbrengt. Bij de achterpagina: Een foto van de Heineken stand op de jaarlijkse tentoon stelling in Parijs. In 1875 was daar de "medaille d'or" (gouden medaille) verkregen voor het Heineken bier en in 1889 won men de Grote Prijs van Parijs. In 1900, het jaar waaruit deze foto dateert, deed Heineken buiten mede dinging mee daar onze brouwerij lid van de jury was. Inhoud en colofon Vers van 't Vat in een nieuw jasje Horecagebied Rotterdam Nieuwjaarsrecepties Eén uit 6-duizend: A. Heimig uit Zoeterwoude Een nieuw jaar: nieuwe concemprodukten Verenigingsnieuws met tal van gezellige bijeen komsten op de diverse vestigingen Berichten uit het buitenland Eerste ondernemings raden 25 jaar geleden geïnstalleerd M.J.F. Boekelman verzamelt miniatuur auto's Heineken Fanfare; Verhuizing medische dienst Zoeterwoude; Eerste vertegenwoordigster thuis- verbruik bij het concern Laatste handelingen met Nixdorf computer; Prijswijziging reclame artikelen Jubileum en afscheid Kroniek Parlant du vin: Reuchlin valt in de prijzen Terugblik op de Horecava Ideeënbus Proost de rubiek voor het hele gezin

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 2