jg|| D.H.J. Dirkzwager f975,- H.M. Wijnen f425,- P.J.J.M. van Dam f400,- L.W.M.M. Grunderbeek f300,- Zoeterwoude Het idee van de heer Dirkzwager (brouwhuis) heeft betrekking op een aantal armaturen, die dag en nacht in het brouwhuis branden. Deze armaturen zijn overdag overbodig. Door de armaturen te schakelen via een licht-donker schakeling kan energie worden bespaard. De licht-donker-schakelaar dient zo in het brouwhuis te worden geplaatst dat deze reageert op de gemiddelde lichtsterkte die in het brouwhuis nodig is. Zoeterwoude Bij het invoeren van een nieuw artikel in het centraal magazijn moeten er twee identieke kaarten met een uitgebreide omschrijving worden gemaakt. De heer Wijnen, die in het centraal magazijn werkt, heeft bedacht twee kaarten op één A-4 vel af te drukken en deze vervolgens te laten kopiëren. In één keer kun nen nu twee kaarten tegelijk op karton worden geko pieerd. Dit geeft een besparing op het type- en het kopieerwerk Zoeterwoude Het idee van de heer Van Dam, werkzaam bij maga zijn en intern transport, betreft het schakelen in serie van de verlichting onder de luifel van het biermaga zijn. Momenteel moet bij donker weer een groot aantal lampen worden ontstoken, terwijl met lampen boven de rijpaden kan worden volstaan. Bovendien kan men (bijvoorbeeld in nachtdienst) de lampen uit doen op plaatsen waar geen werkzaamheden plaats vinden. Den Bosch De heer Grunderbeek, werkzaam bij de storings dienst, heeft een betere klepafdichting in het leiding systeem van de fustenvulcolonne bedacht. Hierdoor wordt lekkage met als gevolg oponthoud en produktievermindering voorkomen. Bunnik A.Th. de Kruijf, mechanische werkplaatsf 220,- G. van Breenen, storingsdienstf 175,- AHEversbottelarijf 175,- H.J.M. Spithoven,bottelarijf 175,- L. Tabingh, vakantiewerker in bottelarijf 75,- P. Koosman, intern transportf 50,- T. Schenk, storingsdienstf 50,- M. A. van Dijk, werkplaatsf 50,- G. van Breenen, storingsdienstf 50,- G.C. Korpelinterne dienstf 25,- Hattem Mw. H. Kroeze-Plakke, verpakkenf 35.- 's-Hertogenbosch W.M. Kreté/W.P.C. Scheepens, bottelarijf 100,- E. Thelen.portiersdienstf 100,- N. van Gerwen, centraal magazijnf 100.- W. Vermeulen, mechanische werkplaatsf 100,- J.P. van Vugt, bottelarijf 100.- H. Hoek/L. van der Sluis, gistkelderf 80,- H.Bertrumsf 75,- W.J. Geertsema, brouwen algemeenf 75,- A.M. de Kruijf, mechanische werkplaatsf 75,- JLParij sbottelarijf 60- A.A. van de Heuvel, intern transportf 40.- F. Stolzenbach, bottelarijf 40,- A.J .Kosters, bottelarijf 40,- J.H.G. Kiesebrink, bottelarijf 40,- H. Smit, intern transportf 40.- J.M.B.P. Roskam, elektrotechnische werkplaatsf 30,- Horecagebieden Mw. I. Genovese-LouweKooijmans, verkoopR'dam f 100.- M.H. Offerman, vorderingsbeheerR'damf 100,- Leeuwarden J. van Asperensr.,bottelarijf 100.- Zoeterwoude G. van Hartevelt, dienstgebouwf 100,- L.A. Schumacher,dienstgebouwf 80,- A. Wanrooy, bottelarijf 50.- C.H. Groote, rekencentrumt 50,- K. van der Zijden, centraal magazijnf 50,- JKokkedee, postkamerf 25,- Een ieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Bunnik J.R. Claes, financiën algemeenf 25,- P.N. van Doesburg, bottelarijf 25.- P.C.M. de Jong, storingsdienstf 25,- A. van Stijn, bottelarijf 25,- H. Meyer, verkoop binnendienstf 25.- Hattem T. Tijssen, verpakkenf 25,- 's-Hertogenbosch P.J. van Diepen, bottelarijf 25.- P. van Hoorn, bottelarijf 25,- C.J.H. van der Wiel, bottelarijf 25,- J. Mulders, algemeen brouwenf 25,- F. Jonkers, storingsdienstf 25.- G. Stabel, intern transportf 25,- H.J. Linschoten.bottelarijf 25,- N. PradoParamio, fcotte/an/'f 25,- G.A.P. van der Wijst, bottelarijf 25,- G. Fridt, bottelarijf 25,- G.P. van Bergen, bottelarijf 25,- H.A. Bakker, bottelarijf 25,- G.A.P. van der Wijst, bottelarijf 25,- G.L. vanden Bogaert/H.A.A.A. Hendriks, legkelders f 25.- T. Blom/W. Ritmeyer, centraal magazijnf 25,- Horecagebieden J. Commandeur, verkoopGr/Fr/Dr f 25,- Mw. A. Riegman-Burgmans, verkoopR'damf 25.- G.H.T. vanOijen, verkoopM-Brf 25,- J.P.M. Walraven, expeditie M-Brf 25.- H. vander Kroon, commercie Arnhem/Nf 25,- H.J. Hemmer, centraal technische dienst Ov/Velf 25,- J.G.R. van Hilten, commercieLf 15,- Leeuwarden A. Pijler .bottelarijf 25,- JHeins, bottelarij f 25,- Zoeterwoude C.J. Vaandrager, bedrijfsbureau f 25,- W. van der Burgh, bedrijfsbureau f 25,- K.B. Meyboom, loopbaanontwikkeling f 25,- J. Drost, bedrijfstechnologischedienst f 25,- J. vanDijke Maagdelijn, bedrijfskantine f 25.- Th. Devilee, dienstgebouw f 25,- R. Pannebakker, bedrijfskantine f 25,- E.M. Kraak, marketingonderzoek f 25.- Zoetermeer F.R. Elderhorst,produktieleidingf 25,- Mw. Y.M. Heemelaar,personeeldienstf 25,-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 27