Z Van 12 tot en met 15 januari-was het weer een drukte van belang in de RAI te Amsterdam. Op deze dagen vond immers de Horecava plaats. Een horeca vakbeurs die zich elk jaar verzekerd weet van een groot aantal bezoekers. Dit jaar vormde daarop geen uitzondering. Ruim 75.000 gasten hadden hun weg gevonden naar de RAI, waar de vele stands ervoor zorg den dat een ieder iets van zijn of haar gading kon vinden. 25e Horecovo oals sinds enige t jaren gebruikelijk, was de Heineken stand in de Noordhal aan te treffen. Niet veel veranderd ten op zichte van vorig jaar, was de "parkachtige" stand toegankelijk voor alle afnemers van concern- produkten of geïnteres seerden. Enige verschillen: het bouwbureau en de C.T.D. waren dit jaar naast elkaar gesitueerd, zodat het de bezoeker nog gemakkelij ker werd gemaakt infor matie in te winnen over datgene dat een groot concern voor zijn afnemers kan doen. Talloze belang stellenden hebben dan ook hun kans waargenomen. Dit waren niet de enige noviteiten. Buiten het proeflokaal voor wijn, dat er ook vorig jaar was, waren nu ook twee proef lokalen gecreëerd, waar men terecht kon om kennis te maken met het nieuwe pakket van gedistilleerd en de buitenlandse import bieren. Over de introductie van deze produkten heeft u al kunnen lezen op pagina 9 van dit nummer. Het was beslist een succes. Voor diegene die zich liever bij 'het oude' hield, was het mogelijk de ken nismaking met het bitter Els LaVera (het 'Elske'), Jagermeister of Paradisi te vernieuwen. Dit laatste werd op het middenterras, rondom het centraal uit giftebuffet met de grote volière, gepresenteerd. Ook nieuw op de Horecava waren de Planters peanuts, droogge- roosterde pinda's die geen extra calorieën bevatten zoals in olie of vet gebak ken pinda's. Een als pinda verklede man (mr. Peanut) liep in de stand rond om de aandacht te vestigen op de pinda's die sinds kort in onze concern-dranken handels worden verkocht. 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 26