%cW «ask»« De jaarlijkse wijnkeuringen van "Les Vinitiers de la Tass 'Armée" voor de "Gouden Wijncollectie" zijn in 1980 voor Reuchlin bijzonder gunstig geweest. Dit was voor ons aanleiding om in deze aflevering van Parlant du vin, wat nader in te gaan op deze keuringen en de ingezonden Reuchlin wijnen. Slechts zes wijnen werden door ons ingezonden en daarmee stonden we op de proeverij tussen 125 andere wijnen die door hun inzenders waardig werden bevonden om vergeleken te worden en dus zeker niet tot de eerste de beste gerekend kunnen worden. We ervaren het mede daarom als een grote eer, dat we met drie onderscheidingen naar voren kwamen, terwijl twee andere wijnen met een enkel puntje verschil dicht tegen de top aanleunden. We konden onze oren en ogen nauwelijks geloven toen al deze lof ons bekend werd gemaakt. We zijn ons er wel van bewust, dat in volgende jaren een dergelijke score wellicht niet meer te halen valt of er zou werkelijk een wonder moeten gebeuren. Neemt allemaal niet weg, dat we alle reden tot juichen hadden over ons succes. Tass' Armée GOUDEN WIJNCOLLECTIE v .v.* r. v t ,V fc'.J* V«"*»n VjljP.V. DOOR J. ZELLENRATH Reuchlin volt in de prijzen Betrouwbaar O.I.V.-systeem Voor het eerst werd ditmaal het zogenaamde O.I.V.- systeem toegepast. Daarbij worden de produkten van de wijnstok ingedeeld in warmtezones naar breedtegraad in 9 categorieën, onder verdeeld in 50 groepen. Daarvoor is een analyse nodig waarin gegevens verstrekt moeten worden over jaar gang - alcoholpercentage - zuren - suikergehalte - SO;, enzovoort. De letters O.I.V. staan voor Office International des Vins et des Vignes, gevestigd in Parijs. Bij toepassing van deze reeds in vele landen gebruikte beoordelingsmethode worden strafpunten gegeven voor tekortkomingen van de ter keuring gepresenteerde wijnen voor kleur, geur en smaak. Als proever moet men even wennen aan het hanteren van de normen, maar eenmaal inge speeld, geeft de conclusie betere uit komsten en een eerlijker beeld dan tot nu toe het geval was. Beaune du Chateau Rouge Wanneer we onze resultaten bekijken, blijkt dat eigenlijk alleen COKKONDE Les Vinitiers de la 0 PRIJS ïl p li r h 1 i n ïl r a ïin p imffllfatraii de Beaune du Chateau Blanc nogal mager uit de strijd is gekomen. Persoonlijk vind ik deze witte wijn, gewonnen uit de Chardonnay- druiven, erg goed. Ik weet dan ook niet waarom de proevers anders oordelen over deze Premier Cru de Bourgogne. Beaune du Chateau Rouge, Bouchard Père Fils, onder scheiden met de eerste prijs en dus winnaar in zijn categorie, werd beloond met de Bokaal voor de Gouden Wijncollectie en Oorkonde. Deze Beaune du Chateau is een assemblage van Premier Cru-wijnen uit eigen wijngaarden van Bouchard Père Fils. Alleen een wijnhuis met een reputatie als B.P.F. kan zich veroorloven dergelijke kostbare wij nen zonder jaartal in de handel te brengen. Vrijwel alle pogingen van andere huizen hebben in dit opzicht gefaald. De wenselijkheid om aan deze wijnen aandacht te schenken wordt vooral ingegeven door de standaardisatie van een smaak - het te allen tijde garanderen van een vooraf bepaalde kwaliteit - in het Frans "qualité suivie" genoemd. Er zijn grote bezwaren verbonden aan de publiciteit over bepaalde millésimesjaargangenWanneer de media een jaar uitroepen tot 'grand millésime'wil iedereen een wijn uit dat jaar drinken en men consumeert rijp en rauw wat aange boden wordt. Ik bedoel dit in de meest letterlijke zin. Wanneer we de Bordeaux 1975 als voorbeeld nemen, constateren we dat een belangrijk gedeelte daarvan reeds is opge dronken, zodat de wijnen uit dat begenadigde jaar op het moment dat ze rijp zijn niet meer voorhanden zijn. Hetzelfde geldt voor de Bourgognes 1976; niet meer te krijgen tenzij tegen onwaarschijnlijk hoge prijzen. Daarentegen blijven goede wijnen uit jaren die een minder gunstige pers kregen, gewoon lig gen, onverkoopbaar. Toch kan de echte wijnkenner in deze jaren best 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 24