BUITENLAND Heineken France S.A. - Frankrijk Op 1 oktober is de heer H. Gerritsen naar Straatsburg vertrokken om daar tijdelijk de functie van Technoloog op zich te nemen. De heer Ade Voogd is op 6 november met dezelfde bestemming vertrokken. De heer de Voogd zal als Brewery Manager werkzaam zijn van de brouwerij Schiltigheim. Athenian Brewery S.A. - Griekenland De heer./. Cremer is na verlof op 3 november teruggekeerd naar Thessaloniki. Dreher S.p.A - Italië De heer/./, de Winter is op 1 december in Massafra aangekomen om daar tijdelijk als Installation Specialist te werken. Mouterij Albert - Ruisbroek - België Per 1 december is de heer L.W.M. Hendriks niet meer in Milaan werkzaam, maar in Ruisbroek. Hij heeft daar de taak van General Manager op zich genomen. Kuinasi Brewery Ltd. - Ghana De heer en mevrouw Kraayo zijn op 4 december naar Kumasi gereisd. De heer Kraayo zal de heer A.N. Ninck Blok opvolgen in de functie van Brewery Manager. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria De heer P.M.H.F. Sassen is op 3 novem ber naar Nigeria vertrokken. Hij zal daar als Technological Consultant Shandy Production voor de verschillende brouwerijen werkzaam zijn. Om zijn functie als Technological Controller te gaan vervullen is de heer ten Hoor op 8 december naar Lagos vertrokken. De heer HTimmer is op 12 november na genoten verlof weer naar Kaduna teruggekeerd. De heer en mevrouw R. Koppenol zijn op 1 I november uit Kaduna met verlof naar Nederland gekomen. De familie J.G.P. Twaalfhoven vertrok op 6 december uit Lagos voor verlof naar Nederland. Brasseries du Logone S.A. - Tsjaad De familie N.J. Doodeman is op 2 december in Nederland aangekomen met verlof. Brasserie de Brazzaville S.A. - Volks republiek Kongo De heer/.AWeyers is op 25 november teruggekeerd naar Brazzaville. Bralima S.A.R.L. - Zaïre De heer Ch. Bussmann is op 7 november teruggekeerd naar Bukavu. Op 15 november is de heer H.F.M. van Grinsven - na genoten verlof - weer op zijn standplaats Kinshasa aangekomen. De heer E.A. Olde Monnikhof is op 8 december uit Kinshasa vertrokken om het verlof in Nederland door te brengen. Malayan Breweries Pte. Ltd. - Singapore De heer W.H. Ubbink is op 5 november in Singapore aangekomen om als Tech nological Controller aldaar te werken. De heer en mevrouw W. de Vries zijn na hun verlof op 10 november teruggekeerd naar Kuala Lumpur. Met ingang van 15 december is de heer F.H. Schermers niet langer werkzaam in Singapore. Hij is vanaf die datum over geplaatst naar Kuala Lumpur, waar hij de functie van Brewery Manager, na een inwerkperiode van de heer AMoer kerken zal overnemen. P.T. Perusahaan Bir Indonesia - Indonesië De heer en mevrouw M.C.N. Visser zijn na hun verlof naar Medan terug gereisd op 2 november. Op 17 november is de heer H. Hensel in Jakarta aangekomen om zijn functie als Technical Director Indonesië te aan vaarden. Windward and Leeward Brewery Ltd. Windward Islands Op 24 September zijn de heer en mevrouw PhNagelhout op StLucia aangekomen De heer Nagelhout is daar als Production Manager werkzaam. DANKBETUIGINGEN Gaarne wil ik, ook namens mijn vrouw, allen hartelijk bedanken voor de enorme belangstelling, cadeau's en bloemen die ik mocht ontvangen op de dag van mijn 25-jarig jubileum. A.G. Masmeijer Op deze wijze wil ik directie, chefs en collega's hartelijk danken voor de vele blijken van belangstelling die ik bij de viering van mijn 25-jarig jubileum op 6 november 1980 van hen mocht ontvangen. Dit is voor mij en mijn familie een onvergetelijke dag geworden. Hartelijk dank daarvoor. Korver Mede namens mijn vrouw bedank ik chefs, collega's en vrienden voor de ge lukwensen en geschenken ter gelegen heid van mijn 65ste verjaardag. W.Ade Groot Langs deze weg willen wij een ieder nog maals bedanken voor de getoonde belangstelling bij mijn 25-jarig jubileum. Het was grandioos! Bram en Ted van Rijn Mede namens mijn vrouw, zoon en schoondochter, wil ik langs deze weg, de directie, chefs, collega's en verdere medewerkers, hartelijk bedanken voorde cadeau's, bloemen en belangstelling die ons ten deel vielen ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. J.C.F. Moors Degenen die ik niet persoonlijk ontmoet heb. dank ik van harte voor hun bij dragen welke het 25-jarig jubileum ge maakt hebben tot iets waaraan ik erg prettige herinneringen zal bewaren. In het bijzonder namens mijn echtgenote dank aan allen voor de attenties welke zij ontving. P. de Brune Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de grote belangstelling, cadeau's en bloemen welke ik heb ontvangen ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. Wij zullen met veel genoegen aan deze dag terugdenken. Het was voor ons een dag om niet te vergeten Hartelijk dank aan allen. Chr. Duif Hiermede wil ik mede namens mijn vrouw, de directie, mevrouw van Kooten en oud-collega's bedanken voor de belangstelling, bloemen en cadeau's die wij hebben mogen ontvangen ter gelegen heid van ons 60-jarig huwelijk. Een dag om nooit te vergeten. G. Nanninga OVERLEDEN Op 5 november 1980 is de heer A. van Dijk (75) overleden. Na op 6 mei 1929 bij Heineken Rotterdam in dienst te zijn gekomen, heeft hij gewerkt op de afdeling onderhoud. Vele jaren later, in 1962 is hij naar de elektrotechnische werkplaats ge gaan waar hij tot zijn pensioen op 1 november 1970 is blijven werken. De heer A. van Dam (82) is op 1 december 1980 overleden. Bijna vijftig jaar heeft hij bij Heineken Amsterdam gewerkt, aanvankelijk als timmerman, later als voorman timmerman. Op 28 februari 1963 is hij met pensioen gegaan. De heer H.A.J. Luite (70) is op 7 november 1980 overleden. Hij heeft een lange staat van dienst bij Hei neken achter de rug. In 1925 op het secretariaat in Amsterdam begon nen, heeft hij gewerkt op de afdelingen bier-provincie, bier leningen provincie, bier-stad, leningen en als laatste debiteuren informatie waar hij tot zijn pensioen in 1975 heeft gewerkt. Op 6 november 1980 is de heer W.M. Stalenburg (72) overleden. De heer Stalenburg is in het begin van de jaren vijftig met het overige personeel van Van Olffen vanuit Schiedam overgeplaatst naar Hat- tem. Hij is in Hattem werkzaam geweest als chef van de magazijnen en tot zijn pensioen op 1 april 1973 als chef van het emballagemagazijn en ontvangst van goederen. De heerM. Knoester(53) is in juni 1980 overleden. Hij was al geruime tijd ziek. De heer Knoester trad op 14 januari 1957 in dienst bij Heineken in de functie van vorkhef truckchauffeur. Vervolgens is hij een periode afleveraar geweest. Vanaf januari 1972 was de heer Knoester als vorkheftruckchauffeur gedetacheerd bij drankengroot handel Van den Akker-Haring te Den Haag. De heer A.P. de Groot (68) is op 25 november 1980 overleden. In 1930 trad hij in dienst van de toenmalige Heineken's Nederlandsch-Indische Bierbrouwerij Maatschappij N.V. te Surabaya. Van 1949 tot zijn pen sionering in 1961 was hij hier werk zaam als brouwmeester. In 1967 kwam de heer De Groot als General Manager opnieuw in dienst bij deze maatschappij. In deze funktie was hij werkzaam tot 1976, waarna hij nog tot 31 december 1978 optrad als adviseur. Op 17 december 1980 is de heer C.J. Rotgans (69) overleden. In 1954 is hij als buitenchauffeur bij Amstel in dienst gekomen. Op 1 januari 1976 is hij met pensioen gegaan, terwijl hij daarvoor al geruime tijd was opgenomen in de invaliditeitsregeling. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 23