i *1ti rW ::.y w.+.n HUWELIJK Amsterdam P. Visser (brouwen) met mw. D.S. Lees H. van Paridon (brouwen/verpakken) met mw. M.A. Bouckaert C.G. Arnon kelders met mw. C.E. Schot J.A.A. van Stek (reclame service) met mw. Y. Sanders (p.r.) W.A. Klaar (verpakken) met mw. J.H.L. Rueter Bunnik A. El Mansouri (bottelarij) met mw. M.M. Rajouai A.A. Kolf fbottelarij met mw. M.C. Deneus A. Kaouass (bottelarij) met mw. C. Kaouass J. van Waveren (bottelarij) met mw. G.H. van den Born A. Arab bottelarijmet mw. H. Boelet Den Bosch Mw. A.A.E. Willemse (bedrijfsbureau) met P.W.M. van Aalst Mw. A.J. Timmermans (brouwerij algemeen) met J.B. de Koning Th.M. Overbeek (intern transport) met mw. E. Verbeek Mw. M.E. Hooymans (interne dienst) met A.W.M. van Beurden M.J. Stuurman (mechanische werk plaats) met mw. P.G.J, van Os Mw. J.G.E. de Graaf (kwaliteitsdienst) met F.C.J.M. Hoogeveen Hattem Mw. C. Mulder (bedrijfsbureau) met E. Luikens Horecagebieden: Mw. P.C.M. Muller (secretariaat, Midden-Brabant) met J.J. Mol Th. A.M. Stoots (expeditie. Midden-, Brabant) met mw. A.P.W.M. Arts Mw. L.R.M. Molenaar (verkoop, Amsterdam) met F.J. Zwarts J. Willems (expeditie, Overijssel/ Veluwe) met mw. A.A.M. Beekhuizen E.J.L. de Nijs (speciale brigade thuis verbruik) met mw. Th. van Setten Mw. H.M.G. Polmans (expeditie Midden-Brabant) met L.G. van Lindt Zoeterwoude CJMKlaver dienstgebouw met mw. A.M.J. Schenk A. Bastiaan (bottelarij) met mw. A. Hoogeveen Mw. C.J.R. Hoogkamer (kantoor kantine) met S. Zandbergen Mw. W.M.J. Schrader programmering met A.P. Kortekaas Mw. M.C.J. Bilderbeek (personeel- dienst buitenland) met S. van Weldam Mw. T. van Leeuwen (plaatselijke administratie) met M. van Zanten Mw. P.M. Witte (centrale debiteuren administratie) met J.J.M. van der Zwaan (financiën /vorderingenbeheer) GEBOORTE Amsterdam Brechje.d.v. H.J.G. van der Pal (plaatselijke personeeldienst) Arnold P., z.v. A. Schun (interne dienst) Adem, z.v. M. Cevik (bottelarij) Pamela J., d.v. H. Ramnares (kelders) André, z.v. mw. M. de Ruyter-van Dijk (kantine) Bunnik Nalma, d.v. M.A. IzmarMouloud (sortering) Fatima, d.v. T. Tahaui (sortering) Nadia, d.v. M.B.H. El Azzouzi (bottelarij) Karin, d.v. G. Moesbergen (bottelarij) Souad, d.v. A. Moussaten (bottelarij) Ringo, A., z.v. A. van Eldik (bottelarij) Joyce, d.v. W. Spruyt (bottelarij) Sebastiaan, z.v. H.H. Smits (intern transport) Den Bosch Kim, d.v. G.L. van den Bogaert (legkelder) Nicolaas, z.v. N. Damen (bottelarij) Joris, z.v. Mw. H.G. Dirks-van den Brink (bedrijfsbureau) Sabrina, d.v. A.M. Kuypers (gistkelder) Marjanne, d.v. M.A. van Engelen (vrachtauto' s) Nicol, d.v. A.B.M. van Hautum (intern transport) Nebosja, z.v. N. Vuletic (bottelarij) Elize, d.v. M.H. Li (legkelder) Karolien, d.v. F.K.M. Spelstra (p.r.) Natasja, d.v. E.F. van der Sluis (bottelarij) Sylvia, d.v. J. van de Leut (bottelarij) Uschi, d.v. H.P.J. Borer (bottelarij) Dennis, z.v. F.J. Nekkers (storings dienst) Marianne, d.v. G.J. Nijholt (intern transport) Horecagebieden Geerdina J., d.v. P.J. Kruik (magazijn expeditie Rotterdam Wilhelmina J., d.v. mw. W.L.M. van Iterson-van de Born verkoopDen Haag Johannes J., z.v. W. de Roode (expeditie, Den Haag) Jesse, z.v. P.M. van Daalen (verkoop, Amsterdam) Nicole F., d.v. mw. C. Monsma- Hendriks (interne dienst, Overijssel/ Veluwe Vincent H.P.L., z.v. A.A.M. Metze- maekers (speciale brigade thuisverbruik) Zoeterwoude Cheryl, d.v. J.C. van Pijpen (magazijn en intern transport) Ilona M., d.v. M.F. de Brito bottelarij Fatih, z.v. N. Sencan (bottelarij) Ibrahim, z.v. S.O. Ilbasmis (bottelarij) Jordi, z.v. L.J.J. Brouwer (intern transport) Simone, d.v. A.A. Lima (bottelarij) Arjen B., z.v. H.K.M. Arens (bottelarij) Marijke G. en Bastianne W., ds. v. W. Fijnekam (budgettering en verslag geving) Anouk L. d.v. van de heer W.P.M. van Goozen (tekenkamer) en mw. M. Van Goozen-de Kort (centraal secretariaat) Wouter, z.v. A.P. Steenstraten procesbesturing Elisabeth C., d.v. A.P.H. van Heeringen (marketing management bier) Maarten, z.v. mw. S.C.M. Splinter- Gademan (personeelszaken Nederland) Zoetermeer Sander, z.v. C.H. van Leeuwen (verkoop binnendienst) GESLAAGD Amsterdam A.J. Wolters portiersdienstvoor beveiligingsbeambte A; Voor het ten tamen Inleiding Elektronische Infor matieverwerking PBNA zijn geslaagd: B. Alles (plaatselijke administratie), H.M. Allewijn (bedrijfsbureau), Mw. P.M. van den Born-Nieuwkerk plaatselijke administratie W. Lanfermeijer (plaatselijke adminis tratie), A. Mullens (bedrijfsbureau), R. Nijenhuis (plaatselijke administratie) Bunnik E. Kroon (thuisverbruik) en R. van Pommeren (marktonderzoek) voor het diploma NIMA A; M. Stikking (marketing) voor het diploma reclame marketing; E. Effendi (expeditie) voor typediploma. Horecagebieden S.C. Luchtenburg (speciale brigade voor Marketing Praktijk; E. Hartlieb (speciale brigade) voor Marketing-A; E.P.C. Kettine Den Haag) voor het E.V.O. chaufreursdiploma. Zoetermeer Voor het tentamen Inleiding Elek tronische Informatieverwerking PBNA: A. Lammers (plaatselijke administratie) en L. Winkelman (plaatselijke adminis tratie). Zoeterwoude Voor het tentamen Inleiding Elek tronische Informatieverwerking PBNA: A.P. Buitendijk (planning informatie horeca), J.A.A.F. Caspers (plaatselijke administratie), A.W.M. van Gent (centraal magazijn), R. van Gilst (automatiseringsgroep). J.J. van den Hoed (intern vorderingenbeheer), Mw. N.J. Hooper (plaatselijke adminis tratie), W. Moeliker (centrale debi teuren administratie), C.M. Steinmann (automatiseringsgroep)Th. A. Strijker, (loopbaanontwikkeling). W.P. Vergunst (constructie bureau), F.W.A. Wagten- donk (kelder dienstgebouw) en J.L. van Zon (physieke distributie). M.C.J. Vermeulen (planning control produktie bier) voor SPD I.; H.C. Gerbes dienstgebouwvoor procesoperator B; B. Viele (bottelarij) voor procesoperator A; F.J.W.M. van de Vreede (kwaliteits dienst) voor analist; C. van Schie (storingsdienst), A. Büsscher (planning werkvoorbereidingen HAMOnder water (mechanische werkplaatsvoor pneumatiek en hydrauliek; ASSijmons- ma (bewaking) voor bevelvoerder bedrijfsbrandweer; Mw. A. van Ingen Schenau marketing bier) voor manage ment assistente; Mw. M. van Alder- werelt van Rosenburgh (personeels zaken coördinatie E.F.I.) voor het diploma secretaresse Schoevers. ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam W.H.G. Rotman verpakken J.R. Lopez Lestegas (bottelarij)-, J.P.M. Verkerk (expeditie). Bunnik A.J.M. van der Vaart (national account management) Horecagebieden J.Th.M. MoIIe (distributie en technische dienst, Arnhem/Nijmegen H.J. van den Akker (expeditie, Midden-Brabant)-, mw. P.J.M. Boeyen- van de Ven (verkoop, Midden-Brabant)-, mw. J. van Vught (verkoopsecretariaat, Den Haag)-, mw. W.C. Plato-Boontjes (verkoop, Noord-Hollandmw. M.C.T. van der Putte-Ooms (administratie Amsterdam)-, mw. B.A.A. Stom (administratie, Overijssel /Vel uwe); mw. P.C.T. Emmen-Eschbach (adminis tratie, Rotterdam). Zoeterwoude Mw. Zwankhuizen-Akkerman (centraal secretariaat)', A.W.J. (bottelarij)-, H. Totmensen (bottelarij)-, Mw. C.E.M. van de Geest-van Wissen (kwaliteits dienst). OVERPLAATSINGEN A/MAU D.J. Krijgsman naarH/Bosch; A.J.M. Koole naar Z/Wou; T. de Vroe naar A/Hel; A.F.C. Hardenbol naar Z/Wou; JPerez Paraa naar A/Hel; J.J. Koorn naar Z/Wou; B. Haagendoorn naar Z/Wou; J.A. Slenders naar A/Hel; H.W. van Beek naar Z/Wou; H.J. Vaneveld naar A/Hel; J.A.J. Smit naar H/Bosch; P. Hamers naar buitenland; M. Bos naar Z/Wou; A. Poitela Fernandez naar A/Bul; L. Verheijen naar Z/Wou; J.W.M. Westerbeek naar Z/Wou. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 22