g iminnnifH si nummnffi Afscheid R. van der Ham J. Th. van Rijn J.W. Korver Bunnik- Op 24 oktober werd afscheid genomen van de heer Van der Ham, die gebruik heeft gemaakt van de Overbruggingsregeling. Na verwelkoming van de heer en mevrouw Van der Ham en hun kinderen, vond onder grote belangstelling van collega's en oud medewerkers de receptie plaats. De heer Rottier dankte de scheidende bottelarijmedewerker voor zijn inzet tijdens een bijna 20-jarig dienstverband. In zijn dankwoord betrok hij ook mevrouw Van der Ham en de kinderen die op de meest onmogelijke momenten van man en vader konden vernemen dat hij 'nog even' naar de zaak ging. De volgende spreker, de heer Baas, noemde de bekendheid met elke machine van de heer Van der Ham en zijn grote gevoel voor kwaliteit waar door hij overal in het produktiegebeuren inzetbaar was. Namens het personeel overhandigde hij een enveloppe waarvan de inhoud gebruikt zal worden voor de aanschaf van een fiets. Na zijn dankwoord gaf de heer Van der Ham met een welgemeend "tot ziens' te kennen dat hij het woord afscheid niet al te letterlijk opvat. Den Bosch- Op 7 november vierde de heer Van Rijn zijn 25-jarig dienstverband bij Heineken. De heer Scheltema ontving de jubilaris met zijn echtgenote, waarna de receptie plaats vond in de bedrijfskantine, die voor deze gelegenheid tot in alle hoeken bezet was. De heer Peet sprak zijn waardering uit over de over weldigende opkomst van vrienden en collega's. Ver der zei hij dat hij bij het evalueren van 25 jaar Jan van Rijn, die de laatste 20 jaar in de helderbierkelder heeft gewerkt, tot een wat vreemde conclusie kwam. Jan, altijd onopvallend zijn werk verrichtend, gooide echter bij de kwalificatie als medewerker, collega, vriend en in brouwerij en werk geïnteresseerde, zeer hoge ogen. "Wij accepteren dat allemaal zo vanzelf sprekend, terwijl het dat niet meer is. Het grote aantal bezoekers bewijst dat." Het personeelscadeau, in de vorm van een enveloppe met inhoud, als een financiële bijdrage voor aan te schaffen tuinmeubelen, was verborgen in een parasol als stoffelijke bijdrage hieraan. Amsterdam- Hoewel het eigenlijk reeds op 29 augustus zover was. kon het 25- jarige dienstjubileum van de heer Korver eerst op 6 november worden gevierd. Na de ontvangst van het uitgebreide gezelschap, overigens slechts een kleine afvaardiging van de familie, kreeg de jubilaris het goud opgespeld en de enveloppe overhandigd. De heer Bremer sprak in een volle en gezellige Raads- kelder als eerste de jubilaris toe en wandelde luchtig door diens carrière, waarbij vooral de vroege liefde voor geestrijk vocht aan het licht kwam: de heer Korver heeft namelijk ook in de wijnbouw in Luxem burg gewerkt. De heer Herblot dankte de jubilaris ver volgens voor zijn getoonde inzet en plichtsbetrachting en bood hem namens het personeel een verrekijker aan. Tot slot dankte de heer Willemse de heer Korver voor diens collegialiteit en de bereidheid om zijn vak kennis van het keldergebeuren op anderen over te dra gen. De raadskelder veranderde ten slotte in een feest- ruimte waarin zelfs de voetjes van de vloer gingen. Amsterdam- Op 14 november was de heer Masmeijer 25 jaar in dienst van Heineken. Om die reden werd de jubilaris vergezeld van vrouw, schoonzuster, dochter en schoonzoon, op de brouwerij ontvangen. Na het overhandigen van de speld en de enveloppe vond de receptie plaats in het Koelschip.alwaar menigeen verzameld was. Als eerste sprak de heer Ham de jubilaris toe, met een aantal anekdotes diens loopbaan belichtend. De heer Krui ver dankte vervolgens de jubilaris, die in de mechanische werkplaats werkt, voor zijn inzet en collegialiteit. Voorts dankte hij mevrouw Masmeijer die haar man hierbij heeft gesteund. Als blijk van dank overhandig de hij haar de van de biljartvereniging 'geleende' bloemen en bood namens het personeel de jubilaris een foto-camera aan. De heer Van Woudenberg dankte Harry voor zijn werk als mecanicien voor de Heineken wielerploeg, terwijl later de heer Both na mens de biljartvereniging het woord voerde. Hierna was het de jubilaris zelf die het spreekgestoelte beklom en een ieder hartelijk bedankte.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 20