p8 v.xv-: Eerste prijs voor de Heineken Fanfare Verhuizing medische dienst Eerste vrouwelijke vertegenwoordiger In 99999x999x99999 J 9x9 VxxxVxxxxxxVxxx v WÏ.Y ijjjP.v. De Heineken Fanfare heeft zaterdag 13 december op het Muziekconcours te Beuningen een eerste prijs in de ere-afde- ling behaald. Daarmee heeft het bijna veertig man tellende orkest van dirigent Karei van Dijck aan de vele hoogtepunten van de laatste jaren een nieuw succes toegevoegd, dat duide lijk de hoge kwaliteit van dit muziekgezelschap aangeeft. Immers met de in totaal be haalde 298 punten bleef de Heineken Fanfare slechts 8 punten onder de kwalificatie norm voor de vaandelafdeling. Dit is de hoogst bereikbare klasse, die welhaast slechts is weggelegd voor de nagenoeg semi-profs onder de muziek gezelschappen. De hoge classi ficatie was te danken aan de perfecte uitvoering van vooral het keuzenummer "Three inventions" van Pi Schefferen het zogeheten verplichte nummer "Victory" van C. C. Jenkins. Twee nummers die de fanfare ook op het programma had staan op 22 november, toen de Heineken Fanfare haar vijftiende jaar concert in de bedrijfskantine in Den Bosch hield. Na afloop van het succesvolle optreden in Beuningen ontving fanfare-voorzitter A. de Mug de bij de onderscheiding be horende trofee en de jury rapporten (zie foto 1). Aan het concours werd deelgenomen door 16 muziekgezelschappen, waaronder de bedrijfsmuziek- corpsen van Philips en Shell. Sinds half december behoeft men in Zoeterwoude niet meer de koude buitenlucht te trotseren om een bezoek te brengen aan de medische dienst. Precies een half jaar was de medische dienst gehuisvest in een tijdelijke behuizing op het terrein aan de achterzijde van de kantoorkantine. Dit verblijf in portocabines werd veroorzaakt door een verbouwing van de achterzijde van de eerste vleugel in het kantoorgebouw. De voormalige ruimte voor medische dienst en inteme dienst was te beperkt gebleken. Op 15 december was voor medewerkers van en bezoekers aan de medische dienst de tijd van behelpen voorbij, terwijl de postkamermedewerkers in de week daaropvolgend hun nieuwe behuizing konden op zoeken. De verbetering is aan zienlijk. Twee dokterskamers, een grote wachtkamer en meer ruimte voor de verpleegster, uitbreiding van de administra tieruimte en de beschikking overeen fysiotherapeutische- en audiometrische ruimte. Ook de twee tandartsen en de mondhygiëniste hebben een grotere ruimte gekregen, door uitbreiding van de bestaande tandartskamer en toevoeging van een tweede tandartskamer. Voor de interne dienst heeft de verbouwing naast een centra lisatie van de administratie en een betere ruimte voor de papiervernietiger ook een aparte opslag voor leeg en vol goed opgeleverd. Het tijdelijk onderkomen van de medische dienst met links spreekkamer, rechts wachtkamer en de ruimte voor de verpleegster in het midden. Medewerkers van de postkamer druk in de weer het nieuwe onderkomen op de begane grond in orde te brengen 18 Sinds 1 oktober heeft Heine ken haar eerste vrouwelijke vertegenwoordiger. Jeannette Compagne. Wij hebben met Jeannette gesproken om haar te vragen hoe zij in deze baan beland is. "Ik heb een nijver heidsakte stofversieren behaald, maar daarmee was het moeilijk een baan te vinden. Ik ben toen gaan werken op de afdeling ver koop van een bedrijf in bouwmaterialen. De hoeveelheid werk die ik te doen had begon het laatste half jaar af te nemen zodat ik bewust verder ben gaan zoeken naar een baan in de commercie. Mijn oog viel tenslotte op een advertentie van Heineken waarin gevraagd werd om een mannelijke of vrouwelijke vertegen woordiger thuisverbruik. "Op een zeer plezierig solli citatiegesprek volgde een tweede ronde en daarna was de zaak rond. Per 1 oktober is ze toen in opleiding gegaan. Over deze opleiding is Jeannette zeer enthousiast. Naast veel theorie wordt er gewerkt met een video recorder om praktijksituaties na te bootsen. Op onze vraag hoe men daar reageerde op het verschijnsel vrouwelijke vertegenwoordiger, antwoordt ze:"Eigenlijk keek niemand raar op. Je bent met een aantal mensen met het zelfde doel bezig. Ikzelf had er geen moeite mee want door dat bouwbedrijf was ik wel gewend aan kerels om me heen. "Sinds enkele maanden neemt Jeannette nu waar in het rayon Drenthe als thuisverbruikvertegen- woordiger. Het werk bevalt haar prima. Vanzelfsprekend ziet zij het niet als een typische mannen-baan. "Bij Heineken is men er nog niet aan gewend, maar bij andere bedrijven werken allang vrouwen als vertegen woordiger. Dat merk je ook doordatje klanten heel van zelfsprekend op je reageren. Iets anders is datje tegen eenzaamheid moet kunnen. In het begin zit je helemaal alleen met je problemen in je auto. Dat is dan wel eens moeilijk, maar daar staat dan weer tegenover dat je even later bij een klant hartelijk ontvangen wordt."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 18