Ic skelman: het verzamelen van miniatuurauto's even aangestipt. Vt enstra, die al jarenlang dergelijke automobielen spaart, n d.* heer M.J.F. Boekelman, behoeft men zich age "j wat zijn hobby is. geen kennis van op als je je vaak met het repareren bezighoudt. Omdat ik zelf op een vrachtwagen heb gere den, weetje hoe een auto in elkaar zit en kun je de reparaties spelenderwijs verrichten. Er bestaan ook bouwpak ketten. Hoewel ik er zelf ook een paar heb, zijn die meer geschikt voor men sen die van knutselen hun hobby heb ben gemaakt. Voor een bouwpakket van een Bugatti bijvoorbeeld betaal je ruim honderd gulden, terwijl een kant en klaar model in de winkel nog geen dertig gulden kost. Afgezien van alle moeite die het je kost de auto op te bouwen, is het voor een ver zamelaar niet zo handig met een bouwpakket te werken omdat de lijm op den duur loslaat." achter glos een voertuig dat echt heeft gereden. Zo heeft hij de diligence die van Lon den naar Liverpool heeft gereden in koetsvorm en ook de latere versie, toen de diligence was omgebouwd tot stoom voertuig. Voor een verzame laar heeft elk exemplaar zijn eigen geschiedenis. Een amfibie voertuig, daterend uit 1801, dat door stoom voortgedreven werd; een passa giersbus uit 1930, waarin de passa giersbankjes zoals in werkelijkheid Damco Transport, de transporteur die alle gedistilleerdprodukten vanuit Zoetermeer en Leeuwarden doop heel Nederland vervoert, en een oplegger met Jagermeister autootjes, heb ik geen concernwagens. Er bestaan wel exemplaren maar die zijn of te speel- goedachtig ofte groot voormij. "In te- genstelling tot wat iemand misschien zou denken die al deze wendbare en beweeglijke wagentjes ziet staan, is de heer Boekelman er niet de man naar om uren lang over de grond te kruipen met zijn aanwinsten. Het blijft bij het zo nu en dan omhoog- klappen van een motordeksel of het bewegen van een kraanwagen. "Ik vind het prettig van losse onderdelen een nieuwe wagen te maken. Het komt vaak voor dat mensen de fecte wagens hebben, maar zij den ken er begrijpelijkerwijs helaas meestal niet aan dat bepaalde onder delen nog voor een ander tot nut kun nen zijn. Technisch gezien doe je er Museum Hoewel Boekelman door de jaren heen al vele malen van hobby veran derd is, weet hij zeker dat hij deze verzameling altijd zal houden. De auto's worden zeldzaam. Zoals ook voertuigen, gemaakt vóór 1940, vrij wel niet meer te krijgen zijn. Wel licht bij een antiquair, maar niet op de gewone markt. Met de medewerking van zijn vrouw en dochter, die zich beiden zeer enthousiast tonen over de verzameling en hem vaak aansporen een bepaald model te kopen dat zij overdag in de winkel hebben zien staan, zal het hem vast wel lukken zijn ideaal te verwezenlijken: het op zetten van een miniatuur museum van wagens vanaf het begin. De ani mo om alles te weten te komen over koetsen, stoomvoertuigen en auto mobielen is groot. Hiervan getuigen de vele verzamelde postzegels, fol ders, foto's en ansichtkaarten. Al zal het wel bij een miniatuur museum blijven, omdat zoals Boe kelman zegt: "er komen zo'n twintig a dertig auto's per jaar uit. Voor de hoeveelheid auto's van 150 jaar zou je over een ruimte moeten beschik ken, zo groot als de expeditieruimte in Zoetermeer!". Om dat te bereiken heeft hij nog een lange weg te gaan. Lekker knutselen De heer Boekelman heeft geen voor keur voor een bepaald type auto, al zou hij graag een vrachtwagen Bedford op de kop willen tikken: de wagen waarin hij zelf voor het con cern menig keer achter het stuur heeft gezeten. "Ze zijn helaas niet te koop. Behoudens de vrachtwagen van zijn geplaatst; een authentieke oude brandweerwagen; de eerste race wagen en de modernste formule I race-auto, die qua stroomlijning niet eens zoveel van elkaar verschillen. Temidden van de nieuwste modellen personenwagens weet tevens de Rotterdamse politie zich vertegen woordigd met haar dienstvervoer- middel: een verkleinde uitgave van de originele, regelmatig door de stad rijdende Volkswagen Kever.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 17