Al eerder (Vers van 't Vat 1/79) hebben wij het v Dat was in de rubriek Een uit 6-duizend bij de heer Vt e Ook wanneer men een bezoek brengt aan d niet lang af te vrage T oekomstplannen In de kamer staan slechts 450 model len. De heer Boekelman heeft er nog veel meer; door ruimtegebrek in de huiskamer staan zij voorlopig op zol der in dozen opgeslagen. Dat is voor al van toepassing op de transport-se rie, die veel ruimte in beslag neemt. Over circa anderhalf jaar zal hierin verandering komen en zullen ook zij een fraai plaatsje krijgen in de kast, wanneer de verhuizing, waarnaar de familie reikhalzend uitkijkt, een feit is geworden. De heer Boekelman ziet het al helemaal voor zich. "Ik denk dat ik de kasten in de hal zet", zegt hij, bedenkend hoe fraai de entree van de nieuwe woning dan zal zijn. Rutopark en verzorgen van levende wezens. Het is echter wel zaak zelf actie te nemen om in het bezit te komen van bepaalde modellen. Elke fabri kant, die volgens contract slechts be paalde merken mag vervaardigen, brengt de wagens maar slechts een malig op de markt, in een kleine opla ge. "Veel hobbyisten vissen achter het net. Gelukkig heb ik met mijn winkelier de afspraak kunnen maken dat hij af en toe een auto voor mij apart zet, als het een bijzonder model betreft. Dubray en Cursor brengt bij voorbeeld 'unieke' auto's uit: zij worden in Frankrijk door een invali de met de hand gemaakt. Niet van echt te onderscheiden Het is erg moeilijk achteraf nog een bepaald model te verwerven, tenzij door ruiling. Dit is mogelijk in Drie bergen, waar ruilbeurzen worden ge organiseerd. "Helaas ben ik nooit in de gelegenheid daarheen te gaan. Bo- Onmiddellijk bij het betreden van de huiskamer springen de twee grote glazen kasten in het oog. Twee rijen dik staan aller lei kleurige auto's op de glasplaten geparkeerd. Koetsen, stoom voer tuigen en moderne wagens staan broederlijk naast elkaar; niet zomaar willekeurig maar chronologisch gerangschikt. Zou iemand iets willen weten over een bepaald exemplaar, waarover de heer Boekelman niet zo vlug iets uit het hoofd kan vertellen, dan is het eenvoudig het kaartsysteem te raadplegen. Hierin zijn alle gege vens, voor zover bekend, omtrent bouwjaar, type auto, merk fabrikant en bijzonderheden opgenomen. 'Het is niet eenvoudig veel gegevens over de auto's te verkrijgen", vertelt de heer Boekelman, controleur/ma gazijnbediende in Zoetermeer. "Er zijn geen Nederlandse fabrikanten van miniatuur auto's, zodat een cata logus meestal in het Italiaans, Portu gees of Japans is gesteld." Ook de winkelier bij wie hij zijn wagens al tijd koopt, beschikt over weinig ge gevens. Boekelman neemt dan zijn toevlucht tot het lenen van de prijs lijsten in de hoop hieruit voor hem in teressante details te halen. Voorts raadpleegt hij veel brochures en boe ken over 'echte' auto's. Auto'gek' Het verzamelen van autootjes (zeg geen speelgoed-auto's, want het is geen speelgoed voor kleine kinderen) is jarenlang een wens van hem ge weest. "Ik heb altijd hobby's gehad. Op den duur krijg je genoeg van de ene en begin je met een andere. Mijn laatste twee hobby's zijn bijvoor beeld het kweken van kleurkanaries en tropische vissen geweest. Toen ik daar mee ophield, vijf jaar geleden, heb ik mij eindelijk toegelegd op het verzamelen van deze wagens. Einde lijk, omdat ik het van jongs af aan al gewild heb. Maar ik had er de ruimte en het geld niet voor. Als kleine jongen was ik niet van de sleperswa gen af te slaan en mijn hele leven heb ik met wagens te maken gehad." Het is een rustige, niet al te bewerkelijke hobby in tegenstelling tot het kweken vendien zou ik pas een auto ruilen omdat ik hem dubbel heb en niet om dat ik hem niet zo mooi vind. Zo heb ik er ook een, waar ik niet van ge charmeerd ben, maar ik houd hem omdat het nu eenmaal de eerste wa gen is waarin een graaf heeft gere den". De heer Boekelman heeft veel bijzondere wagens. Voorwaarde waaraan een model moet voldoen om in zijn verzameling terecht te komen, is dat het een imitatie moet zijn van

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 16