Sport en spel in Zoeter- meer Kerst- en nieuwjaarsbijeenkomst gepensioneerden Zoeterwoude In de maanden november en december had de perso neelsvereniging van Zoetermeer verschillende activiteiten op het pro gramma staan. Zo was er op vrijdag 7 november een bowling-avond georga niseerd in het bowling centrum bij het Van Tuyll- park in Zoetermeer. De hele zaal was 's avonds van 8 uur tot 10 uur vol met G.W.N.-mensen. Iedereen speelde enthousiast; niet zozeer om de eerste prijs te behalen, maar meer om met elkaar bezig te zijn op een andere wijze dan tijdens het dagelijks werk. Men speelde per baan drie wedstrijden. Het resultaat werd opgeteld om op deze wijze de winnaar te bepalen. Aan het eind van de avond reikte mevrouw Baas de prijzen uit. Er waren prijzen voor de winnaar van elke groep en voor de groep die in totaal de hoogste score had. Ook de poedelprijs ontbrak niet. Daarna was het nog gezellig met een muziekje, een drankje en een hapje, zodat pas in de kleine uurtjes de laatste gasten naar huis gingen. De klaverjasliefhebbers kwamen op dinsdag 18 november aan hun trekken in het bedrijfsrestaurant van Zoetermeer, waar een toernooi werd gehouden. Het bedrijfsrestaurant leent zich, gezien zijn aankleding uitstekend voor zo'n toernooi. Hoewel er door sommigen wel wat gemopperd werd op de kaarten die men kreeg, was de stemming prima. Men speelde 'op zijn Rotterdams' met in totaal drie partijen van 16 spelletjes. Op de eerste, tweede en derde plaats eindigden respectievelijk de heren F. Heineman, E. Groenendijk en P. van der Waag. Tenslotte stond er nog een bingo-avond op het programma op 12 december. De gepensioneerden en oud-mede- werkers die onder de invaliditeits- of wachtgeldregeling vallen uit de vestigingen Rotterdam en Zoeter woude, waren in groten getale op 18 december jongstleden naar Zoeter woude getogen om de traditionele jaar-bijeenkomst bij te wonen. In een sfeervol ingerichte kantoor kantine luisterden de ruim 300 aan wezigen naar de welkomstwoorden van de heer Kranenberg. Hij zei verheugd te zijn elk jaar opnieuw meer gepensioneerden te mogen begroeten hetgeen op een goede gezondheid duidt. Nadat hij enkele commissieleden, die deze bijeen komst hadden georganiseerd, voor het voetlicht had gehaald en had bedankt, wenste hij de aanwezigen een prettige middag toe. Tijdens de pauze, om ook de muzikant even de gelegenheid te geven op adem te komen, namen de aanwezigen deel aan het rad van avontuur. Namens de aanwezigen bedankte de heer Molijn tot slot de directie en allen die hadden bijge dragen tot het welslagen van deze middag.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 11