Een indrukwekkende houten wijnpers, die in sommige bedrijven nog tot de helft van deze eeuw gebruikt werd. ien van het heden: Een proeflokaal nieuwe stijl in een efficiënte, romanti sche sfeer. Niet meer de lange tafel, maar een driehoekige bak, waarin witte kiezel ligt op tafelhoogte. Over deze mi- ni-vijverdégustoir heen kun je elkaar aankijken en de te proeven wijnen al keurend beoordelen en bespreken. Er is een gezellige ontvangstruimte met goed licht, waarbij de kleur van de wijn te beoordelen valt. Gezelligheid is een be grip, dat niet los te denken is van wijn. Er zal daar met deskundige begeleiding menig glas kritisch bekeken en geproefd worden. U zult daar zeker meer horen van Annelies van der Vorm, die na een gespecialiseerde opleiding aan de Ho gere Hotelschool in Maastricht daar als gastvrouw zal optreden en ondersteund door dia's de voorlichtingsbijeenkom sten van de Bacchuszolder zal voortzet ten. En dan onze wijnopslag: Het probleem waarmee generaties hebben geworsteld is opgelost. Een bovengrondse opslag, zodanig geïsoleerd en van apparatuur voorzien, dat de temperatuur op elk ge wenst niveau geregeld kan worden. Het ideaal om wijn op een constante tempe ratuur te bewaren, is bereikt. Alleen daarom al kan ik als wijnminnaar in mijn terugblik schrijven dat ik verwachtings vol en optimistisch hier in Zoetermeer ben neergestreken. Voeg daarbij de be tere faciliteiten voor transport van com binatie-orders en u zult begrijpen dat de nieuwe, pas begonnen fase voor onze wijnhandel grote, door ons gewenste, mogelijkheden moet inhouden. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 31