The Famitee, een familie waar pit in zit. treden van deze filmploeg ging de film dan ook diezelfde middag nog in pre mière. Al met al een geweldige prestatie. Afwisselend programma Na de vertoning van de film volgde er een zeer afwisselend muzikaal pro gramma. Tussen de optredens van ver schillende artiesten door speelde het orkest van Eddy Christiani vrolijke mu ziek die vele paren op de dansvloer bracht. De eerste artieste waar Eddy Christiani en de zijnen hun optreden voor onder braken, was de buikdanseres Yonina Met meeslepende oosterse muziek en verleidelijke bewegingen bracht ze al spoedig vooral het mannelijke deel van de zaal in haar ban. Zeker toen menig aanwezige man ook nog het voorrecht mocht genieten bijna letterlijk in Yoni- na's sluiers verstrikt te worden. Robert Paul Als tweede artiest in dit programma, trad op de cabaretier/imitator Robert Paul. Dank zij zijn grote imitatie-talent hoor den en zagen wij op deze avond onder meer de politici Den Uyl en Van Agt, kardinaal Alfrink, Albert Mol, Gerard Cox, Max Tailleur, Johnny Hoes en Ronnie Tober aan ons voorbij trekken. Zijn optreden oogstte grote bijval. De groep Familee bracht de zaal in be weging. Vooral met de tweede helft van hun optreden toen ze vol afwisseling en vaart een soort muzikale collage van de film Grease ten gehore brachten. Na dit optreden werd de stemming van gezellig rustig heel uitbundig en raakte de dans vloer al snel overbevolkt. Als laatste trad de limbo- en vuurdans- groep van Ricardo Aziz op. Op zeer swingende muziek werden de meest griezelige toeren uitgehaald. Vooral de vuurvreters-act baarde veel opzien. Vele aanwezigen werden op het toneel in de gelegenheid gesteld de acrobatische toeren te evenaren. Dit leidde meestal tot halsbrekende pogingen van de betrok kenen, die vaak letterlijk door de act heengesleept moesten worden. Met een polonaise beëindigde men tenslotte dit bijzonder geslaagde feest, waarvan wij mogen aannemen dat het de aanzet heeft gegeven tot nog vele volgende feesten op deze nieuwe vestiging! Met een polonaise werd de feestavond beslo ten. De limbo- en vuurdansgroep van Ricardo Aziz liet een paar sterke acrobatische staaltjes zien. Loenen. Paul Staudenmayer, die het script schreef en de film insprak, en Ruud Willemstein die hem monteerde, stonden in de startblokken om het pro- dukt af te ronden. Het personeel had het zo te zien uitstekend naar zijn zin. Vrolijk zit men hier met de mu ziek mee te klappen. Nadat de film in Loenen was ontwikkeld, moest hij halsoverkop naar Amsterdam gebracht worden, waar hij werd overge schreven op video. In Zoetermeer stond immers een aantal televisietoestellen klaar, waarop hij 's middags bij de ont vangst van de handelsrelaties voor de eerste keer vertoond zou worden. Dank zij het geweldig snelle en accurate op- In de vele kraampjes kon men te kust en te keur lekkere hapjes halen. Vele paren leefden zich op de dansvloer uit. Vuurvreter Ricardo Aziz tijdens één van zijn ijzingwekkende toeren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 20