2 Inhoud/colofon/in dit nummer 3 Voorwoord J. van der Zee 4 Hoe het ontstond en tot stand kwam 6 Een rondleiding door de nieuwe vestiging 11 De ontvangstruimte in Zoetermeer 12 Assortimentsfoto 13 Zoetermeer is open!! 21 De binnenlandse gedistilleerdmarkt 25 Reuchlin en de wijnmarkt 29 Parlant du Vin Spéciale Het is nu alweer enige tijd geleden dat wij besloten tot het samenvoegen van onze vestigingen in Rotterdam en Schiedam. Hoe dit alles in z'n werk gegaan is, kunt u lezen op pagina 4 en 5. Op pagina 6 tot en met 10 geven wij u een rondleiding door de nieuwe distil leerderij en graanalcoholbranderij in Zoetermeer. Wij hopen u via foto's en tekst een indruk te geven van de nieuwe vestiging. Binnen de nieuwe vestiging is er één af deling die wij speciale aandacht willen geven. Op de begane grond van het groepskantoor bevindt zich namelijk de ontvangstruimte, die met al zijn verschil lende facetten ontworpen is om het de gasten die hier ontvangen worden zo aangenaam mogelijk te maken. Zie pa gina 11 Op 21 september jl. werd onze nieuwe vestiging in Zoetermeer feestelijk geo pend. In een reportage vanaf pagina 13 tot en met 20 vindt u een verslag van de openingsfestiviteiten. Aan dit nummer werkten mee: J. F. B. Houthuys, mr. J. Th. Kappelle, J. Klingeman, Els Reijnders, F. G. A. M. Roolaart, F. L. M. van Scherpenseel, Ineke Spoorenberg, K. J. Strop, K. A. Warmenhoven, J. van der Zee en J. Zellenrath Redactieadres: Postbus 28,1000 AA Amsterdam. Tel. 020-702172, 702264 Bij de omslag: Een luchtfoto van onze nieuwe vestiging in Zoetermeer In het artikel op pagina 21 e.v. wordt in gegaan op de verschuivingen binnen de binnenlands gedistilleerdmarkt, terwijl tevens de produkten van de Gedistil leerd Groep (als onderdeel van de Ge distilleerd en Wijngroep Nederland) nader zullen worden besproken. Deze produkten komen, met uitzondering van Bokma, uit onze nieuwe vestiging. Over Reuchlin en de Nederlandse wijn markt kunt u alles lezen op pagina 25 tot en met 27. Onder het motto ,,wijn in oude en nieuwe vaten'' geeft de heer Zellenrath in deze speciale aflevering van Parlant du vin een terugblik op de opslag van wijn door de jaren heen. Tevens geeft hij een uiteenzetting over de voordelen van de wijnopslag in Zoetermeer. Pagina 29 tot en met 31 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 2