Bij zijn afscheid ontvangt de Prins een herin neringsgeschenk van Francis Tjaarda, afde ling public relations. ging" van Amerika te vieren. Nadat de laatste tonen hadden geklon ken, sprak de heer Heineken tot de Prins: „De zaak is nu in kannen en krui ken. Het is mij een grote eer u dit zilveren distilleerkannetje te mogen overhandi gen met een speciale inhoud voor het Wereldnatuurfonds". Hierna nodigde de heer Heineken prins Bernhard uit voor een rondleiding door het bedrijf. Met de klanken van „Happy days are here again" nog in de oren begaf ieder een zich weer naar de aangrenzende zaal. Ook hier wachtte de gasten een muzikaal onthaal. En wel door het com bo van Tony Eyk die tijdens de receptie de muziek verzorgde. Na een bruisend glas champagne op de opening gedronken te hebben, werden de aanwezigen uitgenodigd voor de Het herinneringsgeschenk dat alle gasten ontvingen. Prins Bernhard stapt in de wachtende auto. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden verlaat de zojuist door hem geopende vestiging. loop hiervan had hij een kort gesprek met enige leden van de lokale onderne mingsraad Zoetermeer. De overige gasten gingen in groepjes het bedrijf door. Alles was normaal in produktie, zodat men een goed beeld van het functioneren van de verschillen de afdelingen kon krijgen. Vele gasten waren onder de indruk van de moderne apparatuur, die kleurig en glanzend in de fabriek stond te pronken, volkomen in harmonie met de rest van het gebouw. Na afloop van de rondleidingen werd het aperitief voortgezet. De Prins vertrok omstreeks half één, uit geleide gedaan door de heren Blauw, Hoekstra, Wittert van Hoogland, Heine ken en Van der Zee. Omstreeks één uur werden de gasten uitgenodigd aan tafel te gaan voor de lunch in een naburige zaal. Daar stond een bijzonder fraai koud buffet gereed, verzorgd door Maison van den Boer uit Veghel. De lunch duurde tot half drie, waarna de gasten vertrokken. Bij de uitgang ontvingen zij van de rondleiders een herinneringsgeschenk dat uit een koperen kannetje met in scriptie bestond. Hierna werden de zalen in gereedheid gebracht voor de 's mid dags te houden ontvangst van de han delsrelaties, terwijl 's avonds een feest gegeven zou worden voor het personeel van de nieuwe vestiging. uitlegde waarom voor Happy days geko zen was. Het werd destijds gecompo neerd om het einde van de „droogleg rondleiding door het nieuwe bedrijf. In middels hadden de Prins en zijn gasthe ren het bedrijf reeds bezichtigd. Na af Het bronzen beeld, dat binnenkort uit het water in de Dobbekern van Zoetermeer zal oprijzen. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 18