Wijnkenners onder elkaar: v.l.n.r. de heren Wesselink, Sipp, van het bekende wijnhuis, Zellen- rath, Zwaagstra, mevrouw Sipp en de heer Bouchard eveneens van het wijnhuis onder dezelfde naam. Aan prins Bernhard worden enkele leden van de ondernemingsraad voorgesteld, links de heer J. F. B. Houthuys, naast hem de heer A. W. Appel. De heer Hoekstra eindigde met de woorden: „Nu wordt dit bedrijf aan stonds door de Prins der Nederlanden officieel in gebruik gesteld, volgende week de treinverbinding, de Zoeter- meerlijn. Met recht geldt dat Zoetermeer nu z'n Wijntje en z'n Treintje heeft. Dit is voor u en voor ons een reden tot grote tevredenheid". Na de lovende woorden van de heer Hoekstra was dan het grote moment aangebroken. De heer Heineken ver zocht de Prins naar voren te komen om het vuur te ontsteken onder het eerste distillaat. De receptieruimte was bloemrijk aangekleed. De heer Heineken in gesprek met enkele mensen van Duncan, Gilbey Matheson, v.l.n.r. de heren R. Taylor, E. Nicolls, M. Gilbey en P. Kapina. Op het podium rechts stond een meterslange en hoge getekende afbeel ding van de nieuwe vestiging opgesteld. Links een glazen distilleertoestel. Terwijl ae Prins door middel van een kraan het vuur onder het distillaat hoog deed op laaien, zette een spanningsverhogend tromgeroffel in. De aanwezigen keken met ingehouden adem uit naar het mo ment dat het distillaat door de glazen buizen de grote opvangfles bereikt zou hebben. Plotsklaps klonken de eerste tonen van „Happy days are here again" en kwam vanachter de tekening, die naar nu bleek uit zeven draaibare pane len bestond, de zeven man sterke Jo seph Lam's Jazzband tevoorschijn. Zij vertegenwoordigden de alombekende produkten van de Gedistilleerd en Wijngroep, te weten Bokma, Garvey, Bistro, Zwarte Kip, Jagermeister, Hoppe en Coebergh. Een luid applaus was het gevolg, terwijl een van de leden van de band nog even heer Hoekstra in zijn dankwoord. De heer Hoekstra bracht tevens namens het gemeentebestuur zijn hartelijke ge lukwensen over aan de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland. „Wie uw bedrijf nadert, komt onder de indruk van de fraaie architectuur. In de bijbel staat een spreuk: Dat een ander u prijze en niet uw eigen mond. Laat mij dan die mond zijn en u een groot compliment maken voor deze opzet." De burgemeester trok een parallel met het zojuist op de markt gekomen drankje Paradisi en de nieuwe vestigingsplaats: „Is de gekozen naam een eerbetoon aan de nieuwe vestiging? Ik houd het erop, dat uw directie deze nieuwe telg in het Heineken geslacht zo lyrisch heeft ver noemd om uiting te geven aan uw vol doening over de vestigingsplaats Zoe termeer." Overzicht tijdens de receptie. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 17