Het poortgebouw met de portiersdienst. Op de achtergrond de expeditieperrons. Direct boven de was- en kleedlokalen bevindt zich het bedrijfsrestaurant. Dit bedrijfsrestaurant ligt daarmee min of meer ingeklemd tussen het groepskan- toor en de fabriek, waardoor het voor het personeel uit het kantoor en voor het personeel uit de produktie zeer eenvou dig bereikbaar is. In het bedrijfsrestau rant kunnen 150 mensen gelijktijdig hun lunch gebruiken. Aangezien er bij de Gedistilleerd en Wijngroep enthousiaste biljarters zijn, is er in het restaurant een speciale hoek gereserveerd voor twee biljarttafels. In het midden bevindt zich een parketvloer, die als dansvloer dienst kan doen. De verstrekking van maaltij den en dranken geschiedt hier volgens het zelfbedieningssysteem. Vanuit het bedrijfsrestaurant heeft men uitzicht op een daktuin, die mede omsloten wordt door de eerder genoemde excursieroute en de kantoren van de eerste verdieping. Deze tuin ligt op het dak van de op de begane grond gelegen ontvangsthal. Het terrein en de wegen Het gehele terreinoppervlak bedraagt ongeveer 81.000 m2. Slechts één kwart van dit oppervlak is bebouwd, zodat het daarmee duidelijk is dat er de nodige aandacht besteed werd aan wegen, par keerplaatsen, laad- en losterreinen en tenslotte beplantingen en waterpartijen. Zoals reeds terloops vermeld bevindt zich direct achter het poortgebouw het grote laad- en losterrein. Via dit terrein worden emballagematerialen, wijnen en aperitieven en buitenlandse gedistil- leerdprodukten aangevoerd en eigen produkten afgevoerd. Een gelijktijdige behandeling van 6 vrachtwagens is hier mogelijk. Voor en opzij van het groepskantoor zijn parkeerplaatsen voor personenauto's aangelegd waar 130 personenauto's geparkeerd kunnen worden. De toe- voerweg vanaf het poortgebouw naar deze parkeerplaatsen loopt verder oos telijk langs het centrale gebouwencom plex naar een losplaats voor bessen, een los- en laadplaats voor granen en spoe ling en een losplaats voor alcohol, grondstoffen en centraal-magazijngoe- deren. Westelijk en noordelijk om het complex loopt een verhard pad ten behoeve van de brandweer. Het totaal wordt weer omzoomd door geboomte, struiken en grasvelden. Tenslotte wordt de uiterste ring gevormd door sloten en waterpar tijen, die daarmee tevens een natuurlijke begrenzing vormt met het openbare we gennet. Het groepskantoor, met op de voorgrond de parkeerplaats voor bezoekers.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 10