EEN ZWERFTOCHT DOOR NEDERLAND GRONINGEN- FRIESLAND- DRENTHE Op onze zwerftocht door Nederland komen we deze keer in het noorden van het land. Het horecagebied Gronin- gen-Friesland-Drenthe beslaat de drie noordelijke pro vincies, met uitzondering van de zuidwest hoek van Drenthe, en voorts de Waddeneilanden behalve Texel. Een wijds gebied dat zich niet alleen door grootte van de andere horecagebieden onderscheidt, maar vooral door de aparte sfeer. Saksische boerderij in Drenthe Drukte van belang op de jaarlijkse paarden markt in Zuidlaren Grouw Die vestigingsplaats werd gevonden in het Friese watersportplaatsje Grouw. Op het industrieterrein ter plaatse zal binnenkort gestart worden met de bouw van een nieuw kantoor en dran kenhandelsbehuizing. De heerTeeken: "een Projectteam heeft zich de laatste maanden over deze zaak gebogen. Er speelde een aantal zaken mee: ten eer ste was er de wetenschap dat de huur contracten van de drankenhandels in Joure en Leeuwarden binnenkort zou den aflopen. Daarnaast weten we dat distributief het zwaartepunt van ons ge bied onder Leeuwarden ligt. En dan is daar ook nog de huidige provisorische behuizing die om een oplossing vraagt. Grouw bleek een ideale plaats" ver volgt de heer Teeken. "Het ligt aan de Rijksweg Heerenveen-Leeuwarden en doordat het een bescheiden industrie terrein heeft krijgt de vestiging een wat unieker aanzicht dan wanneer je een van de vele bedrijven bent op een groot industriecomplex". In het nieuwe pand zullen de dranken handels uit Joure en Leeuwarden wor den samengevoegd. "Dat vraagt het no dige overleg vooral met de ver schillende medewerkers, die in de toe- Groningen en Friesland worden vrijwel helemaal gedekt door drie eigen dran kenhandels: Drankenhandel Groningen (de huidige vestigingsplaats van het ho- recagebiedsmanagement), Hergarden's Drankenhandel in Joure en de Noord Friese Drankenhandel in Leeuwarden. Daarnaast opereren zestien agenten in het gebied. In Assen is daarenboven drankenhandel Santing, Vos en Wou wenaar gevestigd, een joint venture met U.T.O.-mij te Schiedam. Pratend met de heer J. Teeken, hoofd horecagebied, en de heer T. Evink, hoofd verkoop, wordt al snel duidelijk dat het werken in het noorden een eigen benadering vraagt. Niet alleen vanwege de grootte van het gebied maar ook door de levensstijl en het karakter van de bevolking. Of, zoals de heer Teeken het formu leert: "het vraagt een zekere pioniers geest". Dat er een pioniersgeest nodig was blijkt ook uit de meest recente ontwik kelingen ten aanzien van de organisatie van het horecagebied. Nu nog is men gevestigd in het kantoor van de Dran kenhandel Groningen. Die ruimte is niet ideaal, wat wel blijkt uit het feit dat een woonhuis met een aantal kunstgrepen moest worden omgetoverd tot een kan toorruimte. Maar ook dat heeft z'n charme. "Het is niet een optimaal kan toor, maar het voordeel is dat iedereen bij elkaar zit en dat bevordert de onder linge contacten sterk", aldus de heer Teeken. "Juist in zo n beginperiode is het belangrijk dat de medewerkers van het team elkaar als mens een beetje leren kennen", meent hij. Binnen afzienbare tijd zal men echter verhuizen naar een grotereen efficiënte behuizing. Daartoe heeft men in Gro ningen en Friesland gezocht naar de meest geschikte vestigingsplaats. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 6