dat weerhoudt Bias Soto Pereira er niet van Kerstmis te vieren met een maaltijd in de Kerstnacht, net zoals hij dat zou doen in Antfagasta, de stad in het noorden van Chili waar hij vandaan komt. De Kaap Verdische eilanden vormen een eilandengroep voor de westkust van Afrika. Tot 1975 was dit een Portu gese kolonie, zodat de Rooms-Katho- lieke bevolking ook de christelijke kerstviering kent. C. Monteiro Lopes, een Kaapverdiaan die sinds anderhalf jaar in de bottelarij van Zoeterwoude werkt, ziet weinig ver schillen tussen de Nederlandse en Kaapverdiaanse kerstviering. "Ook op de Kaap Verdische eilanden koopt men een kerstboom, die wordt enkel probleem twee maal in de week 's avonds naar school te gaan om onderwezen te worden in de Neder landse taal. A. Sanduende Pena is elf jaar geleden met zijn vrouw en zoontje vanuit La Co- runa, een stad in N.W.-Spanje, naar Ne derland gekomen. Bijna evenzovele ja ren werkt hij in de gist- en lagerkelders in Amsterdam. Eerst op de Maurits- kade, later in de Van der Helststraat. Hij wil niet meer terug naar Spanje, ook omdat zijn twee zoons van 10 en 15 jaar hier naar school gaan en daardoor veel vrienden hier hebben. Wel bezoekt hij elk jaar tijdens de vakantie zijn geboor testad. De familie heeft zich aan de Ne derlandse gebruiken aangepast en viert hier Sinterklaas, Kerstmis en Oude jaarsavond. Het eerste heeft wel wat problemen opgeleverd. Voor Spaanse kinderen is het niet eenvoudig te begrij pen dat elk jaar een goedheiligman uit Spanje naar Nederland komt, terwijl men in Spanje nog nooit van de Sint heeft gehoord. Bij confrontatie bleken noch de Spaanse edelman noch zijn Zwarte Pieten Spaans te spreken. Een vreemde gewaarwording voor kinderen die maar al te graag in hem willen gelo ven. In Spanje heeft men voor Sinter klaas een alternatief. Eerst gaat men op 24 december naar de Nachtmis, waarna men 's nachts feest viert met de familie leden. Op 25 december wordt dit feest voortgezet met kennissen en vrienden. "De kerstboom die wij voor de kerstda gen versierd hebben, blijft staan tot 6 januari, de dag van Driekoningen. Op deze dag liggen er dan cadeautjes on- derde boom, die doorde drie Koningen gebracht zijn. Rijke families laten voor De heer C. Monteiro Lopes versierd. Wij geven elkaar ook cadeau tjes maar omdat de mensen vrij arm zijn, bestaan zij hoofdzakelijk uit voed sel, zoals bananen. Of soms ook krijgt men een kerststalletje". Net als in Nederland wordt er tijdens de Kerstdagen veel gegeten, maar dit is niet zo verwonderlijk als men weet dat er normaal al drie keer per dag warm gegeten wordt. Op 24 december schiet men 's avonds veel vuurwerk af. Toen Monteiro Lopes zes jaar geleden van uit zijn geboorteplaats Carvoeiros op het eiland San Nicolau met zijn zusters en broer naar Nederland kwam (zijn vader was hier toen al acht jaar), bleek dat gebruik hier niet bekend, zodat de politie al snel op de stoep stond, in tegenstelling tot Nederland viert men op de Kaap Verdische eilanden geen 2e Kerstdag, omdat de bevolking, die het financieel niet zo breed heeft, dan snel weer aan het werk gaat. Wel wordt oudejaarsavond op dezelfde wijze als in Nederland gevierd. Dit jaar zal Mon teiro Lopes, voor het eerst in zes jaar, Kerstmis in zijn vaderland vieren. Met zijn vrouw en hier geboren kind zal hij de vakantie doorbrengen bij de ouders van zijn vrouw. Een prettig idee, vindt hij, al is hij niet van plan definitief naar de Kaap Verdische eilanden terug te keren. Daarvoor bevalt het hem hier te goed en hij vindt het dan ook geen hun kinderen drie geschminkte heren als de drie wijzen aantreden om de ca deautjes te brengen. Driekoningen is een nog groter feest dan Sinterklaas, een nationale feestdag. Tijdens de kerstdagen worden geen cadeautjes gegeven, wel mogen de kinderen hun schoen neerzetten". Oudejaarsavond wordt op vrijwel de zelfde wijze als in Nederland gevierd. Met dat verschil dat mensen, niet door kinderen aan huis gebonden, de gehele nacht in de buitenlucht feestvieren. Vuurwerk is er niet zo zeer. Het gaat er meer om dat er lawaai wordt gemaakt, bijvoorbeeld door het afschieten van geweren. "Dat is wel even wennen, als je hier komt: het vele vuurwerk en niet te vergeten de temperatuur!" De heer A. Sanduende Pena 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 5