ROOST HEINEKEN NATIONALE HENGELWED- STRIJD1980 WERELD BRIDGE OLYMPIADE IN VALKENBURG HEINEKEN, 'T BEVALT PRIMA MET EEN T DE ZEE OP Aan het viswater van de Amsterdamse Hengelsportvereniging aan de Ples- manlaan in Amsterdam hadden op za terdag 27 september zo'n honderd hen gelaars een goede stek gezocht. Heine- ken, organisator van dit vistreffen, had 398 aanmeldingen voor deelname bin nen gekregen, waarvan er honderd zijn uitgeloot om de hengels te mogen uit werpen. Onder de deelnemers bevon den zich ook vier dames. Jongste deel nemer was de 13-jarige Wilma Peeters uit Swolgen (Limburg), die dit jaar de titel "keizerin" verwierf bij de junioren. Een titel die men verkrijgt na drie sei zoenen achter elkaar "koningin" te zijn geworden. Alles verliep prima: prachtig weer en goede vangsten. Zo werden er diverse karpers met een lengte van 40 tot 50 centimeter boven water gehaald. De heer J.C. Ongers uit Eindhoven die met een behaalde vangst van 6.90 me ter ruim 1 meter voorsprong had op de winnaar van vorig jaar, die als tweede eindigde, mocht de reeds zestien jaar oude wisseltroffee in ontvangst nemen uit handen van de heer G.T. Kleiberg. Eind september van dit jaar is Valken burg het decor geweest van de Wereld- bridge Olympiade. Voor dit internatio nale evenement kwamen deelnemers uit 59 landen naar Zuid-Limburg. De openingsceremonie op 27 septem ber bestond onder meer uit de ont hulling van een wandtableau dat door Heineken aan de gemeente Valkenburg werd aangeboden en dat was aange bracht op de wand van de mergelgrot van Valkenburg. Daarbij was de minister van CRM, me vrouw Gardeniers, aanwezig. Zij zette als eerste haar handtekening op het tableau. Onder dit motto stuurden de heer en mevrouw Schel uit Apeldoorn deze foto op. Ter voorbereiding op de bevalling was het noodzakelijk het bed te ver hogen. Hiertoe plaatste de heer Schel tien lege Heineken kratten onder het bed. Na een voorspoedige bevalling schonk mevrouw Schel op 21 augustus het leven aan dochter Marloes. Op de foto moeder en dochter, die zich nog niet bewust is van de reden waarom zij zo lekker in dit bed kan slapen. Een vreemdsoortig vaartuig, de Sea- View, werd onlangs voorzien van Pepsi- Cola en Heineken bier. Dit gebeurde in de haven van Antwerpen, waar het T-vormige schip lag te wachten op ver trek naar het Amerikaanse continent. Op de foto is slechts de bovenbalk van het schip te zien, maar onder water steekt een 'uitzichttoren' enkele meters naar beneden. Deze vreemde construc tie is bedacht door Fons Oerlemans, een zeer ondernemende Belg, die al menig verre zeereis op originele wijze heeft ondernomen. Tijdens de reis met de Sea-View hoopt hij allerhande soorten onderzoek op het gebied van fauna, flora en milieu te kunnen plegen. Een van zijn beman ningsleden is een bekende voor onze medewerkers van A/Wet, namelijk Marieke Arens, die een jaar of twee ge leden als serveerster daar werkte. Bin nenkort zal zij luxueus overvaren in ver gelijking met haar reis van vorig jaar, toen zij met een vlot de Atlantische Oceaan is overgestoken. 35

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 35