VIJF IN ÉÉN c r A 7 Zoals de naam reeds zegt, bestaat deze puzzel uit 5 de len, te weten: A. een doorloper (de schei dingslijnen tussen de letters bepaalt u zelf); B. een cijferraadsel (elk ge lijk cijfer stelt een gelijke letter voor); C. een hersenbreker (hier is alleen het produkt van de ge tallen van het door u te vin den woord gegeven, waarbij a=1, b 2, c 3, enz., z 26); D. een invulraadsel (de woorden zijn gegeven, de plaatsing in het figuur wordt aan u overgelaten); E. een filippine (de letters, geplaatst in de vorige 4 figu ren, in de hokjes waarvan te vens een cijfer is vermeld, brengt u over naar dit figuur met het overeenkomende cijfer). Als het geheel naar wens verloopt, krijgt u in de filippi ne een gezegde van Victor Hugo, dat was, is en zal blij ven voor een ieder, die het wil overwegen. A. DOORLOPER Horizontaal: 1. individueel 2. water in Brabant, titel, lof 3. wijze van redeneren, pers. vnw 4. levendig, duinhoogte, nummer 5. door toedoen (afk.),wind richting,gerecht uit Chine se vermicelli 6. droogoven, godin, mu- ziekletter 7. tangens, tijdvak, niet des kundige 8. hoeveelheid, niet droog, jongste, vogel 9. treurdicht, stad uit Oud heid, uitgave 10. vervoersonderneming, door het rijk. Verticaal: 1. wapenschouw, getal 2. larve, zoogdieren 3. oorzaak, bosgod 4. oudste, peulvruchten, pers. vnw. 5. ordedienst, deel v/d Bij bel, dwarshout a/d mast, pers. vnw. 6. plaats in Noord-Afrika,ad ministratie troepen, boom 7. verdragsorganisatie,rech telijk ambtenaar (hist.) 8. steensoort, laat in de tijd, muzieknoot 9. water in Noord-Holland, harde loop, honingdrank, wig 10. netjes, wallekant. B. CIJFERRAADSEL 1) 9-11-13-19:26-20-23-21 2) 11-7-23; 14-8; 11-19-23 3) 23-2-7-21; 6-23-4-23-13 4) 7; 5-23-16-23-13-20; 10 5) 23-20-5; 10; 19 6) 13; 5; 23-19-11 7) 20; 6-23-19-23-7-23; 23 8) 4-6-7-7-23; 19-7-14-4 9) 23-13-2; 21-2; 23-7-4 10) 5-11-17-11; 6-13-17-2 1-11-12-12-23-7 zeil kiel. C. HERSENBREKER Horizontaal: 1) 3762-480; 2) 12-180; 3) 285-135-108; 4) 14-1100-90; 5) 5415-390; 6) 55-1900; 7) 13-12600-8; 8) 6-234-240; 9) 100-165; 10) 3420-163350. Verticaal: 1) 22-195-30; 2) 3990-6; 3) DOORLOPER 8 26 11 38 21 29 3 41 17 13 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 9 28 20 40 25 36 31 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CIJFERRAADSEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 34 15 42 18 37 30 4 23 10 HERSENBREKER INVULRAADSEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 FILIPPINE 228-165-20; 4) 18-1330-95; 5) 99-975; 6) 1200-90; 7) 9- 7800-165; 8) 180-300-2475; 9) 162-304; 10) 100-70-162. D. INVULRAADSEL (Om het u makkelijkerte ma ken, is de splitsing in hori zontaal en verticaal weerge geven.) Horizontaal: are-die-edel-egelantier- iedere-lariks-lev.-mare- nes-re-ringlijster-rokerig- stok-te-t.m.-uiten-wad. Verticaal: ad-daarom-dn-e.a.- edelmarter-eierrek-enig- iewat-is-lelie-let-neus-ore- randkever-reel-s.g.-tri-t.s. 33

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 33