WISSELKRUISWOORDRAADSEL Nu de kerstperiode, en daarmee veel vrije tijd, weer bijna is aangebroken, heeft de heer J. Keller van de afdeling pensioenfonds zich ook dit jaar beijverd voor u wat puzzels te beden ken. Puzzelplezier is hiermee gegarandeerd, want het zijn beslist niet zulke gemakkelijke puzzels. Gaat u er dus maar even goed voorzitten! Onder de goede inzendingen van de kruis woordpuzzel en onder de goede inzendingen van de vijf-in-één puzzel zal een cadeaubon van f 25,- worden verloot. Uw oplossing kunt u vöör 5 januari 1981 zen den naar: Redactie Vers van 't Vat, kamer 2.331, Z/Wou of: Redactie Vers van 't Vat Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. De letters in dit raadsel zijn onderling verwisseld. De eerste letter van elk woord is evenwel op haar plaats gebleven. Horizontaal 1. aandrijfmachine 5. gezichtsversiering 9. klanken 13. mistbanken 14. bewoner van Groenland 15. huisdier 17. langzaam 18. kienspel 20. mannelijk dier 21. smart 23. omlaag 25. ijzerhoudende grond 26. eenheid van stroomsterkte 28. gelei-achtige stof 30. steenmassa's 32. Spaans overheerser 34. faam 35. bevestigingsmiddel 37. tijdperk 40. plezier 43. restant 45. vertrek 46. dans 47. muziekteken 48. wapen 49. positieve elektrode 52. snelle paardegang 54. vrije keus 57. groet (in opera) 58. watervrucht 60. kleur 61. rustoord 63. ontkenning 65. ochtendhulde 67. voorzetsel 69. smalle banden stof 72. oppervlakte maat 73. menigte 75. azijn 77. schat 78. na verloop van zekere tijd 80. Arabisch opperhoofd 81. edelgesteente 83. letterkundig geschrift 84. metselspecie 85. vervaardiger 86. slagader 87. land in Zuid-Azië. Verticaal 1. openbare verkoopplaats 2. schatten 3. vreemde munt 4. op alle plaatsen 5. zeer goed 6. sierplant 7. wapen 8. vrucht van de eik 9. rekenkundige bewerking 10. familielid 11. nimmer 12. eenjarig dier 16. prop watten 19. warme streken 22. part 24. deel van een schip 27. plaats in Noord-Holland 29. hoofdstad van Peru 31. heldendicht 33. naars 34. vleesgerecht 35. verlichtingsmiddel 36. omroep 38. roofdier 39. uitvoerder 41. heerszuchtig persoon 42. honing verzamelplaatsen 44. onderricht 46. stuk perkament 50. afzet 51. noodzakelijk 53. meisjesnaam 55. linnen verblijf 56. kernachtig 58. rustig 59. zoetwatervis 62. godin met in slangen veranderde lokken 64. daarna 65. noodsein 66. uitbouw 67. pauselijke hoofdtooi 68. keukengerei 70. soort hert 71West-Indische dans 74. vruchtbare plaats 76. vervallen huis 79. papegaai 82. Nederlandse voetbalclub 32

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 32