LEEUWARDEN Geboren: Andrea, d.v. A.S. Hielkema (verpakken) ZOETERMEER Geboren: Roberto, z.v. W. van Achteren (technische dienst) ZOETERWOUDE Gehuwd) W.C.J.M. de Jong (public relations) met mw. H.A. Degger Geboren: Bart, z.v. mw. A.V.R. van der Hulst-Van der Duim (horeca-ontwikkeling) en P.C.M. van der Hulst (elektrotechnische werkplaats) Sander, z.v. mw. P.J.M. Zwankhuizen (secre tariaat) en A. Zwankhuizen (planning control) Eric J., z.v. Mw. T. Schrijver-van der Pennen (secretariaat) Maurice, z.v. mw. M.A. Pinkster-de Jong (export transport afdeling) Dennis, z.v. J.P.L. van Cuijk (technische op leidingen/technische reserve) Ramon A., z.v. A.J.A.M. Rijnbeek (public re lations) Jennifer M.-L., d.v. mw. H.S.T. Tjon (pro- du ktie bier algemeen) Jordan B., z.v. R. Zalme (meet- en regelwerk- plaats) Irena, d.v. M. Vieira (bottelarij) Sandra, d.v. C.A. Monteiro Ramos (bottelarij) Joshma, z.v. J.M. Pfeiffer (storingsdienst) Senol, z.v. A. Sahin (bottelarij) Tim, z.v. W.J. Kroeze (bottelarij) Ronald, z.v. W.L. Beste Breurtje (storings dienst) Gülnür, d.v. L. Ozkul (bottelarij) Gita R., d.v. R.A.F. Velberg (energie en sto ringsdienst) Ayse, d.v. D. Düzdas, (bottelarij) Lenonel, z.v. C.J. Vezo (bottelari/) Kimm, d.v. A. Barnhoorn (bottelarij) Ayse, d.v. A. Buyuk(bottelarij) ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam A.N. van der Steen jr. (assurantiën): Mw. E.A. Bogaard-Steur (assurantiën): H.J.H. Valk (financiën): W. Eelman (bottelarij): M. Lazaar (bottelarij) Zoeterwoude K.A. Warmenhoven (public relations): H.W.G. van Dijk (personeeldienst internationaal): Mw. S.M. Geyer-Braggaar (centrale salaris administratie): G.A. Aalbertsen (administra tieve organisatie): Mw. Y. van de Merbel- de Roode (centrale debiteuren administratie Mw. C.M. Prins-Loopik (algemene kantoor zaken): Mw. T. Schrijvers-van der Pennen (secretariaat): Mw. M.A. Pinkster-de Jong (export transport afdeling) Horecagebieden J.W. Claessen (expeditie. Limburg) Overplaatsingen van de Maurits- kade J.D. Erkelens naar A/Hel; A. Bauer naar Z/Wou; H, Gerritsen naar Z/Wou; R. v.d. Meent naar Bunnik; J. Busman naar A/Hel; C. Yaque Velasco naar A/Bui; C.A. Pel naar Z/Wou; H.J. Medik naar Z/Wou; M.A. Kalian naar Z/Wou; H.C. van Beest naar Z/Wou; J. Erfman naar A/Hel; S. Gonzalez Rodrigues naar A/Hel; W.J.R. Cairo naar Z/Wou GESLAAGD Amsterdam Mw. S. den Os (informatie documentatie) voor Marketing-Nima A; M.W. de Soet (marketing) voor Praktijkexamen Marketing Bunnik A. van Maurik (kantine) voor het diploma Vakbekwaamheid voor het cafébedrijf Den Bosch P. van Weezei (storingsdienst) voor de exa mens Voorbereidend Hoger Management). Leeuwarden M.J. Peul (opslag gereed produkt) voor het diploma Heftruckchauffeur Zoetermeer Th.A.F. de Rond (verkoop binnendienst) en M.J. van Pelt verkoop binnendienst) voor het diploma NIMA-B; M.J.F. Boekelman (magazijn intern transport) voor het diploma Heftruckchaffeur Zoeterwoude Mw. D.G.M. Lor (centrale technische vor ming) voor praktijkdiploma Stenografie Ne derlandse Taal; Mw. W.M. de Heer (automati- seringsgroep) voor het diploma Manage ment Assistente; P.J.J. de Valk (salaris admi nistratie) voor Sociale Verzekeringswetge ving; L. Gouweloos (vertaalafdeling) voor het propaedeutisch examen in de Sociologie; voor het E.V.O.-diploma zijn geslaagd de he ren J. Oosterveen, C.P. van Schaik, C.J. van Benten, J. Bontje, S.Y. Arikdogan, A.G.J. Ver meulen, allen behorende tot de afdeling magazijn intern transport; C. van Helden (opleidingen) voor Prod.vakman bierindu strie; H.C. Gerbes (dienstgebouw) voor di ploma Procestechniek B. Gijsbertse (centrale inkoop emballage) voor het diploma Marketing A en Marketing Assistent: C.J.A. Franse (inkoop emballage bulk reclame artikelen) voor het diploma Marketing A; H.J. Gescher (bewaking) voor het diploma Beveiligingsbeamte B. DANKBETUIGINGEN Langs deze weg wil ik, ook namens mijn vrouw, allen bedanken, die mijn 40-jarig jubileum dat op 1 oktober 1980 gevierd werd, tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. N. de Rot Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik een ieder hartelijk bedanken voor de blijken van be langstelling en het gezellig samenzijn tijdens mijn 25-jang jubileum J.Th. Tulleners Langs deze weg wil ik mede namens mijn vrouw di rectie, chef en collega's allemaal bedanken voor de wijze waarop zij de dag van mijn 25-jarig jubileum tot een onvergetelijke hebben gemaakt. J. Mulder Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik iedereen bedanken voor de vele blijken van be langstelling alsmede voor de cadeau's en bloemen bij mijn afscheid. D. de Leeuw Ondergetekende wil ook namens zijn vrouw direc tie, baas en collega's bedanken voor de onvergete lijke dag aangeboden bij het bereiken van zijn 65 jaar. Het was grandioos. P Dubbeld Gaarne wil ik een ieder, die er aan meegewerkt heeft om mijn 25-jarig dienst-jubileum tot een onvergetelijke dag te maken langs deze weg nog maals heel hartelijk bedanken. F. van Nim wegen Mede namens mijn vrouw en kinderen nogmaals hartelijk bedankt voor de grote belangstelling en het schitterende cadeau, wat ik van u voor mijn 25- jarig jubileum mocht ontvangen. J. Lie brand Voor de vele blijken van belangstelling bij mijn afscheid zeg ik, mede namens mijn vrouw, langs deze weg een ieder hartelijk dank. Het was een echte feestdag voor ons. F A. Oliedam Mede namens mijn vrouw wil ik graag ieder harte lijk bedanken voor de belangstelling bij de gezellige ontvangst ter gelegenheid van mijn afscheid. Ook de vele bloemen en cadeau s hebben ons blij verrast. Trima kasi banjak! G. Struiksma Hierbij, mede namens mijn vrouw en kinderen, mijn hartelijke dank aan allen, die mijn 25-jarig jubileum tot een waar feest hebben gemaakt! J.H. Dello Langs deze weg willen mijn vrouw en ik de directie van Heineken, de personeelsvereniging en ook in het bijzonder de heer L. Kregel hartelijk dank zeg gen voor de attentie ondervonden bij ons 50-jarig huwelijk op 10 september, die voor ons een on vergetelijke dag is geweest. c Monjn De vele bftjken van deelneming bij het overlijden van mijn man hebben op mij en mijn kinderen een diepe indruk gemaakt. De vele brieven die ik mocht ontvangen, de talrijke collega's op de crematie en de treffende woorden aldaar gesproken door de heer Bruning zal ik niet vergeten. F. Verhoeven-Hoevenberg Gisteren ontving ik uw personeelsblad met het in memoriam J. Fien en ook tot m'n grote verrassing een mooie foto van mijn broer. Dat is werkelijk een grote verrassing voor ons. Juist vandaag zou hij 60 jaar zijn geworden. Namens ons allen hier harte lijk dank aan al de mensen van de brouwerij, die hier aan hebben meegewerkt. a. Fien 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 31