Een kerstboodschap bevat, naast de wensen voor een prettig kerstmis en een gelukkig nieuwjaar, meestal nog wat zinnetjes over de gang van zaken van het bedrijf, de toestand in de wereld en de hoop op vrede op aarde. Het is ditmaal wel iets anders uitgevallen dan we gedacht en gehoopt hadden! De oorlog in het Midden-Oosten, eigenlijk erg dicht in de buurt, de nog steeds toenemende gewelddadigheid en criminaliteit, ook vlak onder onze ogen, de steeds hogere energie kosten die altijd weer moeten worden teruggevonden in de prijzen van alles wat we nodig hebben, zowel in ons bedrijf alsook in het huishoudboekje. Daaruit volgt dan stagnatie in de groei van onze onderneming en stagnatie in de - de laatste jaren steeds toegenomen - welvaart, althans in de westerse wereld. En het ziet er niet naar uit dat hier voorlopig enige verbetering in het verschiet ligt. Als je naar de t.v. kijkt en de kranten leest dan lijkt alles één grote misère. Maar wat is nu eigenlijk voor ons, als individu, belangrijk? Allereerst natuurlijk die vrede op aarde en dan de vrede ook in het bedrijf waar je werkt, tussen de mensen aldaar onderling en niet in de laatste plaats de vrede thuis. En met dat laatste bedoel ik dat je je een gezegend mens mag voelen als je juist daar, met diegenen die je dierbaar zijn, in goede gezondheid en ontspanning tot rust kunt komen. Dat wil ik u graag toewensen: vrede op aarde en in u allen een wel behagen. Wat al die moeilijke zaken en zakelijke moeilijkheden betreft, als we ons allemaal echt inspannen en gewoon ons best Hnpn Han tamt Hat aat wpI wppt aapfl

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 3