vers van '1 val Nieuwe correspondent 31STE JAARGANG NR. 10 DECEMBER 1980 PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN CONCERN Verschijnt 10 keer per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870,814288,814249 REDACTIE: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Harriët Peteri REDACTIECOMMISSIE: Mr. J.Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): J.A. Schiphorst Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk Hattem: A.J. Voortman 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Onlangs heeft de heer J. P.J. van Rijnsoever zijn werkzaamheden als correspondent in Bun- nik overgedragen aan de heer J.N.A. Groenen dijk. Wij willen de heer Van Rijnsoever hartelijk j.n.a.Groenendijk banken voor zjjn bij dragen aan Vers van 't Vat. Tevens heten wij de heer Groenendijk welkom bij het correspondententeam en wen sen hem veel succes. De redactie Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-702257. 1 Voorpagina 2 Colofon en inhoud 3 Kerstboodschap (Foto Frits Gerritsen) 4 Enkele uit het buitenland af komstige medewerkers ver tellen over kerstmis thuis en in Nederland 6 Het horecagebied Groningen/ Friesland/Drenthe 9 Revisie in de Van der Helst- straat 10 De hobby van J. Bitter uit Zoe terwoude: stamboomonder zoek 12 Jaarfeest van Bunnik 13 Puzzelrit in Amsterdam: Bedrijvigheidstoernooi hockey 14 Personeelsreis Bokma; Golftoernooi in Hattem 15 Eén uit 6-duizend: L.B. Bon tenbal uit Zoetermeer 16 Ook dit jaar bezocht Sint Nico- laas onze diverse vestigingen 18 Lichtreclame voor onze merken 20 Ideeënbus met meer dan f 15.000,- aan beloningen in Den Bosch en uitreiking twee de kwartaalprijs 22 Enkele tips om een heerlijk kerstdiner op tafel te zetten 24 Berichten uit het buitenland 27 Kleurplaat voor de kinderen 29 Jubilea en pensioneringen 31 Kroniek 32 De jaarlijkse kerstpuzzels 34 Overzicht jubilea en pensione ringen 1981 35 Proost Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 2/81 dienen uiterlijk 19 januari binnen te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 2