Afscheid J.A. Mulders Afscheid M.A. Sporrel J.J. Franssen Amsterdam - Op vrijdag 26 september werd op de Stadhou derskade het afscheid gevierd van de heer Sporrel. De heer Kruidenier ontving de heer Sporrel met vrouw, kinderen en kleinkinderen op de brouwerij. Tijdens een gezellige bijeenkomst haalde men nog eens een aantal anekdotes uit het Heineken verleden aan. Vele be kenden waren naar de sfeervolle Kuiperij gekomen voor het informele gedeelte. Allereerst werd de scheidende smeer- technicus toegesproken door de heer Bremer, die terug blikte op de carrière van de heer Sporrel. In 1942 is hij ge start als uitlichter op de boenplaats en hij werd via de ma chinekamer uiteindelijk smeertechnicus, waarvoor hij op latere leeftijd nog een diploma behaalde. De heer Moes was de volgende spreker. Hij sprak lovende woorden en uitte zijn bewondering voor het feit dat de veteraan tot op de dag van zijn pensioen ploegendienst heeft gelopen. Als waardering mocht hij namens het personeel een complete hobby-set in ontvangst nemen, waarvan hij zeer zeker in de nabije toe komst gebruik zal maken. Den Bosch - Op 9 oktober nam de heer J.A. Mulders afscheid van de brouwerij, omdat hij per 1 oktober 1980 gebruik heeft gemaakt van de Overbruggingsregeling. Totaal heeft hij 35 jaar in ploegendienst gewerkt, van welke periode hij vijftien jaar bij Heineken werkzaam was. De scheidende Mulders werd met zijn echtgenote ontvangen door de heer Schelte- ma, waarna de afscheidsreceptie plaats vond. De heer Brouwer, wachtchef verpakken, benadrukte in zijn toespraak dat de heer Mulders een plichtsgetrouwe mede werker bij de algemene dienst in bottelarij I was, waarbij hij in de laatste jaren als milieuverzorger van zich deed spreken. Verder stelde de heer Brouwer vast, dat de heer Mulders door zijn hobby's, bloemen kweken en tuinieren, zeker in staat zal zijn op een nuttige manier van zijn vervroegd af scheid te genieten. Als personeelscadeau was dan ook gekozen voor een enveloppe met inhoud om een bijdrage te kunnen leveren in de kosten van verwarming in een bloemen kas. Deze enveloppe was derhalve in een miniatuur bloemen kas met aangestoken kaarsjes gestopt. De heer Mulders sprak in zijn slotwoord zijn grote erkente lijkheid uit voor de prettige samenwerking met zijn collega's van colonne IV. Nadat iedereen persoonlijk afscheid van hem had genomen, bleef men nog een uur of wat gezellig bijeen. Zoeterwoude - Op 1 oktober werd de heer J.J. Franssen als zilveren jubilaris ontvangen door de heren Wijhenke, Kamps, Matser, me vrouw Christiaanse en enkele collega's van de jubilaris. Na het officiële gedeelte begaf het gezelschap zich naar de grote zaal van het ontvangstgebouw waar een grote menigte de heer Franssen met een geweldig applaus ont ving. De heer Wijhenke respecteerde het verzoek van de jubi laris en hield slechts een korte toespraak. Na een enkel woord van dank gesproken te hebben bood hij namens het personeel de dikke Van Dale en een postzegelalbum aan. Omdat er nog wat geld was overgebleven, werd dit onder couvert aangeboden. De heer Wijhenke sprak de wens uit dat de fijne samenwerking ook in de toekomst zal mogen blijven bestaan. Namens de afdeling mutatie centrum, waar de jubi laris momenteel werkzaam is, overhandigde de heer Jonge- jan het afdelingscadeau. De jubilaris zei in zijn dankwoord blij te zijn met zoveel belangstelling. Hij memoreerde dat 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 29