LOSPLAATS IN PEDAVENA Bralima S.A.R.L. - Zaïre De heer C.L.A. Peterse vertrok op 6 oktober na verlof naar Kinshasa, evenals de heer J.W. Kroonen die vervolgens naar Kisangani door reisde. Ook vertrokken er verschillende families naar Zaïre en wel de families P.L. Vandewalle op 8 oktober naar Kinshasa, W.J. Viertel- hauzen op 9 oktober naar Bomaen W.R. van der Snoek op 14 oktober naar Bukavu. De heer en mevrouw Ch. Bussmann zijn op 17 oktober naar Europa gereisd om hier het verlof door te brengen. Bralirwa S.A.R.L. - Rwanda De heer R. Bech is op 10 oktober van Gisenyi naar Nederland ge reisd om zijn verlof in Nederland door te brengen. Verder is er op 21 oktober bij de familie Bech een zoon geboren, die de naam Niek draagt. Op 27 september is de familie J.J. ten Hoor uit Gisenyi teruggereisd naar Nederland. Na het verlof zal de heer Ten Hoor niet meer terug gaan. Ook de heer G.J. Mannak kwam naar Nederland en wel op 17 oktober. In tegengestelde richting reisde de familie H. Steenhouwer. De heer Steenhouwer vervult de functie van 2e werktuigkundige vanaf 20 oktober. Malayan Breweries Pte. Ltd. - Maleisië Op 11 oktober is de familie W. de Vries met verlof in Nederland aan gekomen. Malayan Breweries Pte. Ltd. - Singapore Na genoten verlof zijn de heer en mevrouw G.C.M. Meyer op 8 ok tober teruggekeerd naar Singapore. P.T. Perusahaan Bir Indonesia - Indonesië Op 30 september is de heer K. Klute met zijn gezin naar Surabaja teruggekeerd. P.T. Brasserie de l'lndonésie - Indonesië De familie M.C.N. Visser is op 21 oktober naar Nederland gereisd om hier het verlof door te brengen. Cerveceria Vegana S.A. - Dominicaanse Republiek Na zijn tijdelijke verblijf in La Vega is de heer L. van der Male op 3 oktober teruggekomen naar Nederland. Windward and Leeward Brewery Ltd. - Windward Islands Na met zijn gezin het verlof in Nederland te hebben doorgebracht, is de heer L. Teule op 18 oktober teruggegaan naar St. Lucia. Het ge zin zal hem later volgen. De heer A. Nijhof is op 27 oktober in Nederland teruggekeerd. Surinaamse Brouwerij N.V. - Paramaribo Na als plaatsvervanger voor de heer Van der Jagt gewerkt te hebben, is de heer H.E. Hopman op 8 oktober naar Nederland teruggekeerd. Onlangs werd in Pedavena aan de voet van de Italiaanse Dolomieten bij onze brouwerij aldaar een losplaats voor grondstoffen in gebruik genomen. De mout wordt daar aangevoerd in grote opleggers zoals op de foto te zien is. Tot voor kort moesten deze wagens leeggezogen worden, hetgeen enkele uren in beslag nam. Nu kunnen de wa gens in de nieuwe losplaats schuin om hoog gedrukt worden en kan de in houd, die meestal 25 ton bedraagt, in enkele minuten worden gestort in de losbak. Deze heeft een inhoud van 35 ton. Periode 19september tot en met 31 oktober 1980 Heineken France S.A. - Frankrijk Op 23 oktober is de familie M.M. de Vreede naar Straatsburg vertrok ken. De heer De Vreede zal daar tijdelijk als Assistent Montageleider werkzaam zijn. Dreher S.p.A. - Italië Sinds 1 oktober is de heer P. Hamers in Milaan werkzaam als Technical Manager van Dreher S.p.A. De heer J.M.M. Luk is op 6 oktober naar Massafra gereisd om daar tijdelijk de functie van Installation Specialist op zich te nemen. Athenian Brewery S.A. - Griekenland Op 30 september is de familie J. Cremer met verlof uit Thessaloniki in Nederland aangekomen. Sierra Leone Brewery Ltd. - Sierra Leone De familie H. de Goederen is op 28 september van Freetown naar Lagos gereisd. Na een inwerkperiode heeft de heer De Goederen de functie van Brewery Manager overgenomen van de heer A. de Voogd. De familie E.R.Q. van Tilburg is op 23 oktober naar Freetown ver trokken. De heer Van Tilburg is daar tijdelijk als Technoloog aan gesteld. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria Op 11 oktober is de heer H. Timmer vanuit Kaduna naar Nederland gekomen met verlof. Hij werd een week later gevolgd door de familie A. de Voogd. De heer De Voogd zal na zijn verlof niet naar Nigeria terugkeren. Brasserie de Brazzaville S.A. - Volksrepubliek Congo De heer J.A. Weyers is op 19 september met verlof in Nederland aan gekomen. Op 1 oktober is de heer P. Kool uit Brazzaville terugge keerd. 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 26