iUITEÏYLAND INTERNATIONALE HEINEKEN ADVERTENTIES NIEUWS UIT HET When you make a great beer, you don't have to malve a great fiiss. In nauwe samenwerking met het reclame bureau FHV/BBDO heeft Heineken een internationale reclamecampagne ont wikkeld. Een serie advertenties zal in internationale week bladen verschijnen. Het doel van deze reclamecampagne is opbouw en ondersteuning van een wereldwijde identiteit van Heineken als bier en als bedrijf. Algemeen uitgangspunt van de campagne is "als je goed bier maakt, hoefje daar niet veel drukte over te maken", zoals ook het bekende spreekwoord luidt 'goede wijn behoeft geen krans'. Derhalve zijn de advertenties zeer direct van opzet. Men ziet slechts een bierflesje en een glas bier. Daarboven staat een tekstregel die vrij zakelijk en bescheiden aandoet. Deze ad vertenties zullen worden geplaatst in bladen als Time en Newsweek. We could show you old faded pictures of the brewers who started it all, our golden fields of barley, or all the medals we have won. However. -•fl# When wu make ,i great bce^you (Jont have to make a great loss. We could have taken a beautiful K' lotoeraph of beautiful people drinking eineken on a beautiful Bahama beach. However. When you make a great l>eer, yon dent J lave to make a great hm Of course we use prize hops, fine barley and pure yeast. Doesnt everybody? 4»» Wlien \\xi make' a great beer, jtx I dent have to make a great fast Once again we're not engaging an 84 piece orchestra to play our Heineken jingle. If m» Wire» wxi jiiakc a great beer, §6i don't hav e' to make a great liis* Great Grandfather Heineken had a secret recipe. When you've got a secret recipe, vou don't shout about it. When vui make a great beer, jwidbnt have to make agreat luw Also available at Charles Monin's bar, hotel Nouvata, New Caledonia. Wk-nvtHi make a great beei;yjncicti1 haw to make a great Kiss. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 24