BELONINGEN AANMOEDIGINGSPREMIES G.A.H. Vissers (mechanische werkplaats) f2100,- Th.M. van Berlo (bottelarij) f 1775,- F.C.P. Stolzenbach (bottelarij), tweede van links en B.A.M.Zegers (bottelarij), eerste van links f1700,- G.A.M. Krielen (storingsdienst) f 1150,- Amsterdam B. Haagedoorn, energie en storingsdienst f 140,— H. Onverwagt, energie en storingsdienst f 50,- H.K. Ramnares. kelders f 50,- Bunnik P. Snieder, bottelarij f 75- H.W.J. Sangers, garage f 50- P.G. van der Wiel, kwaliteitsdienst f 50,- T.H. Bos, kwaliteitsdienst f 50- H. van der Pol, bottelarij f 50,- E. Versteeg, bottelarij f 50,- 's-Hertogenbosch H.M.M. Sommers, bottelarij f 150- A.J.W. Mijland/N. Prado Paramio, bottelarij f 60,- W.A. Geurtsen/M.P. van de Aker, storingsdienst f 60,- J.A.M. Vloeimans, bottelarij f 60- Zoetermeer F.R. Elderhorst. produkticleiding |f 300.- F.R. Elderhorst, produktieleiding f 100,— Zoeterwoude P. van der Hulst, elektrotechnische werkplaats/ J. Zoons, brouwhuis f 80,- A.H. Wentink, brouwhuisf 75- J. Ammerlaan, soft-ware/G. Barnhoorn, elektro technische werkplaats f 40,- J. Zoons, brouwhuis f 40- S.P.G. de Wit, portiers en bewakingf 25- T.M. den Boer/L. Stello, dienstgebouw f 25,— Een ieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Amsterdam J. Zijp, belading f 25,- J.S.M. Steur, kelders f 25,- P. de Vries, belading f 25,- S. Chab, bottelarij f 25,- G.H. Stol, commercie f 15,- Bunnik D.A. Udink, energiedienst f 25,- D.E. Turksema, bottelarij/siroophal f 25,- R. Donkervoort, storingsdienst f 25,- 's-Hertogenbosch R. Schoonewagen, bottelarij f 25,- H. Linschoten, bottelarij f 25,- J.G.M.van Huijgevoort/Th.A.Sterrenburg, bottelarijf 25,- R. Schoonewagen, bottelarij f 25,- G.J.A. Burgers, bottelarij f 25,- Zoetermeer M.D. Blijleven. storingsdienst f 25,- J.W. Kloet, al'koholfabriek f 25,- Zoeterwoude M. Verschuren, vertaalafdeling f 25,- H.H. de Jong, personeelsadministratie f 25,- P.J. Jansen, algemeen mutatiecentrum f 25,- B.J. Roelofs, ontvangstgebouw f 25,- H. van Sprang, microbiologie f 25,- Horecagebieden J.H. Hoogenboom, verkoop Overijssel/Veluwe f 25,- H.R.J. van Oers, verkoop Limburg f 25,- F. Schweben, centraal technische dienst f 25,- Het voorstel van de heer Vissers betreft het plaatsen van een ander roerwerk in de mengketels van het 50 en 74 m2 filter, hetgeen bierverliesen stagnatie van de produktie voorkomt. Het idee van de heer Van Berlo omvatte het aanbrengen van een elektrische beveiliging tegen het inlopen van niet strak gestapelde pallets op de inlooppalletbaan. Hierdoor gaat minder emballage verloren. Het idee van beide heren houdt een aantal technische ver anderingen aan de buitenwasser van de fustencolonne in. Een van de voordelen hiervan is, dat de lijn niet meer be hoeft te worden omgebouwd van binnenland naar export. De heer Krielen stelde voor om met een stuk hulpgereed schap de vervangingsmethode van de kraanarmen van enke le vullers sterk te vereenvoudigen. Er wordt een besparing bereikt doordat het aantal storingsuren vermindert. Voor het verhelpen van de storingen zijn minder monteursuren nodig. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 21