2e KWARTAALPRIJS EN HOGE BELONINGEN IN DEN BOSCH L.J. van Cruijsen (mechanische werkplaats) f4725,- J.B. van Velzen (bottelarij) f 2675,- J.P. Mollenbrok f 825,- P.G. v.d. Bersselaar f 250,- J.E.H. van Duijn f 825,- V.l.n.r. de heren E.J. van Brunschot, C. Scheltema, J.G.M. van Huijgevoort en Th.A. Sterrenburg. Op woensdag 15 oktober vond er op het kantoor van de Bossche vestiging een bijzondere bijeenkomst van de P.I.B.C. plaats, omdat ook de tweede kwartaalprijs in de jubi leumwedstrijd in Den Bosch gevallen is. Bovendien waren er grote beloningen uit te reiken voor zes ideeën uit Den Bosch. De heren J.G.M. van Huijgevoort en Th.A. Sterrenburg kregen van de heren Scheltema en Van Brunschot (namens de C.l. B.C.) een prachtige video-cassetterecorder aangeboden. De grote beloningen waren bestemd voor de volgende ideeën: 20 De heer Van Cruijsen heeft een mal gemaakt waarmee men verbogen vulpijpen opnieuw kan richten. Hierdoor behoeft minder snel tot aanschaf van nieuwe vulpijpen over te wor den gegaan. De heer Van Velzen heeft voorgesteld om voor de depal- letizer van de blikcolonne een beveiliging in te bouwen. Hierdoor wordt voorkomen dat de pallets met lege bierbus sen omvallen, met als gevolg schade door beschadigde bus sen. Zoeterwoude Het idee van de heer Mollenbrok, werk zaam bij de storingsdienst betreft de belijming van kartonnen dozen. Door een wijziging van het schakelsy Den Bosch Het idee van de heer Van de Bersselaar, werkzaam bij de storingsdienst, betreft een verbetering aan de palletizer van colonne 10. Door het omdraaien van de U-balken van de voorste rol van de kisteninvoerbaan en de drempel wordt het uitwisselen van deze rollen tot een minimum beperkt. Zoeterwoude De heer Van Duijn, die op de afdeling energie werkt, heeft bedacht thermo- statische afsluiters in de toevoer cq. afvoer-leiding van het koelwatersy steem van de luchtcompressors te plaatsen. Voorheen waren dit gewone afsluiters die vaak openstonden. Door deze thermostatische ventielen is de water besparing aanzienlijk. steem van de hot melt en koud lijm apparatuur wordt voorkomen dat teveel of te weinig lijm op de dozen wordt ge spoten. De instelling op een bepaalde dooslengte kan nu via een keuze schakelaar gebeuren en is onafhanke lijk geworden van de machinesnelheid met als gevolg minder uitval-dozen door een verkeerde belijming.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 20