ei Hoek nogal eens voor dat installaties onklaar raken. Daardoor kan het zijn dat een installatie langer brandt dan noodzakelijk is. In principe zou een neoninstallatie op de volgende tijdstippen in de winterperiode moeten branden: van 06.00 tot 09.00 uur en van 17.00 tot 24.00 uur. De installaties zijn voorzien van een tijdklok zodat zij automa tisch in- en uitschakelen. Daarnaast zijn enkele installaties voorzien van een schemerschakelaar. Die zorgt er voor dat de instatlatie aan gaat wanneer het daglicht tot een bepaalde grens is teruggelopen. Is het daglicht weer normaal dan scha kelt de installatie vanzelf uit. Hoewel lichtreclame een fractie van het totale energieverbruik uitmaakt, wordt naar mogelijkheden gezocht het verbruik van electriciteit terug te dringen. Morrtenteel worden er proeven genomen met neonbuizen en transformatoren waardoor tot 50% kan worden bespaard. Als een defecte of niet- brandende Heineken installatie aan treft, meldt het dan aan de afdeling Reclame Service (tel. 020- 70 23 25), die zal u er dankbaar voor zijn. Dan draagt u bij aan hef streven de installaties optimaal te laten functioneren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 19