Lichtreclame is een vorm van adverteren. Het is een vast on- de kantoorpanden Zoeterwoude, Amsterdam, Rotterdam en derdeel in de merkreclame voor een aantal van onze produk- Den Bosch, de glazen op het Leidseplein in Amsterdam, de ten en bewerkstelligt de "alom aanwezigheid" van een merk. Hoppe reclame in Rotterdam en het draaiend embleem in Op de afdeling Reclame Service, waar alle lichtreclame-zaken Eindhoven) zijn vrijwel nooit op verkooppunten geplaatst. Uit- worden geregeld, onderscheidt men lichtbakken en neonin- gangspunt bij deze installaties is dat het betreffende pand een stallaties. De lichtbakken zijn een vertrouwd beeld in stad en goede "zichtwaarde" heeft en dat het dus een goede reclame dorp. Elke horeca-exploitant wordt er herkenbaar door en laat werking heeft naar een groot aantal passanten, tegelijk zien welk merk bier er wordt getapt. Voor het gebruik Lichtreclame heeft weinig zin als er een defect is waardoor de van de lichtbakken is de horeca-ondernemer verantwoorde- tekst wordt verminkt of als de reclame brandt op momenten lijk; hij kan de verlichting in- of uitschakelen. De grote neonin- dat dit niet nodig is. stallaties (vaak metershoog zoals de Heineken aanduiding op Zo tegen de winter, met de wisseling van jaargetijde, komt het

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 18