Ter vervanging en uitbreiding van de vestigingen Rotterdam en Schiedam besloot het Heineken concern in 1976 een nieuw bedrijfscomplex in Zoeter- meer te stichten ten behoeve van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland B.V. Een belangrijk onderdeel van het bedrijfscomplex vormt de branderij, waar alcohol wordt gemaakt, de hoofd grondstof voor de gedistilleerd pro- dukten. Er werden medewerkers gezocht die een ruime ervaring hadden op het ge bied van distilleren. Een van de mensen die met beide handen de kans aangreep om in een distillatiegebouw te werken, is de heer L.B. Bontenbal. "Ik werk nu twee jaar bij Heineken", vertelt de heer Bontenbal, wachtchef energievoorziening en graanalcohol- branderij. "In een vroeg stadium zijn mensen aan getrokken, zodat ik eigenlijk vanaf het begin van het heien tot het draaien van de fabriek al bij de aan te vangen werk zaamheden betrokken was". Hij beschikt over de nodige ervaring, want hij houdt zich al veertien jaar be zig met distilleren. In deze veertien jaar heeft hij kennis gemaakt met velerlei facetten van het distillatieproces. Aardige en minder aardige facetten, die echter allemaal bijdragen tot een gede gen kennis. Omdat de heer Bontenbal zeer geboeid is door de technologie, heeft hij direct op de toen geplaatste advertentie ge solliciteerd. "Het was een uitdaging", zegt hij, "om met een heel nieuw team mensen ertoe bij te dragen dat de fabri cage van alcohol optimaal verloopt. Voor de graanalcoholbranderij zijn mensen aangetrokken met verschil lende achtergronden. Zo zijn er bijvoor beeld ook twee scheepswerktuigkun- digen die gespecialiseerd zijn in het machinale gedeelte. Erg nuttig, want wij dragen ook de zorg voor het preven tieve en periodieke onderhoud van de branderij en de energie-afdeling". Douane-controle Een ieder die het terrein van de GWN- vestiging in Zoetermeer wil betreden, passeert het kantoor van de Dienst der Douane. Deze dienst is de enige die de ruimtes waarin de roodkoperen distil latiekolommen staan mag ontgrendel en en later weer moet verzegelen. Dit is vaak nodig omdat er slechts, met be hulp van monstertellers, monsters van de twee eindprodukten mauvais en graanalcohol kunnen worden geno men. Over elke afgenomen hoeveelheid dient men accijns te betalen. Voor andere monsterproeven is eerst toe stemming nodig van de Dienst der In voerrechten en Accijnzen in Den Haag. Na het geven van toestemming aan het bedrijfsbureau, komt de douane op het terrein van Zoetermeer in actie. Positief blijven Veel hobby's heeft de heer Bontenbal niet. Hij kookt graag en doet veel aan windsurfen. Iets waartoe hij veel gele genheid heeft omdat er in een drie ploegendienst wordt gewerkt met eens in de vier weken een weekend consig natie-dienst. Dat betekent dat je niet voortdurend aanwezig hoeft te zijn op het bedrijf, omdat de beschikbaar ge stelde „pieper" een bereikbaarheid binnen de gehele Benelux garandeert. Met speciale codes kan de opgeroe- pene dan zien of hij bijvoorbeeld ter stond dient te komen of binnen een uur telefonisch contact moet zoeken. De enige verplichting bestaat uit het lopen van een controle-ronde op deze dag. "Dit vind ik een voordeel van het systeem. Ook een reden waarom ik graag bij Heineken wilde werken. In de jaren daarvoor heb ik ook weekend diensten gedraaid, maar toen kreeg ik allerlei vragen van mijn kinderen waar om ik niet net als de vaders van hun vriendjes thuis was. Zelf heb ik niet zoveel bezwaren tegen ploegendienst, 's Avonds ben je weliswaar niet zo vaak thuis als andere mensen, maar er staan toch duidelijk voordelen tegenover. Zoals in mijn geval met windsurfen, 's Ochtends is er niemand op de plas, dus je hebt alle ruimte. Heerlijk. Wij werken hier maar met een kleine ploeg, hetgeen prettig is omdat er dan eerder een team geest ontstaat. Om nu te voorkomen dat je hier bij elkaar blijft zitten en daardoor geen contact hebt met de medewerkers in het kan toorgebouw, ga ik zoveel mogelijk in de kantine lunchen. Ook bezoek ik regel matig de verenigingsavonden. Ik mis het helemaal niet dat ik niet veel hob by's heb, want in de alcoholbranderij kan ik mij al voldoende uitleven. Mijn werk heeft mijn grootste interesse, zodat je bijna zou kunnen zeggen 'mijn werk is mijn hobby 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 15