26e PERSONEELSREJSJE BOKMA GOLFTOERNOOI IN HATTEM Dit jaar hadden zich ruim 80 mensen opgegeven om met het jaarlijkse Bok- ma reisje mee te gaan. Ook deze keer was het een bijzonder gevarieerd pro gramma, waar zowel jong als oud het nodige plezier aan beleefde. Om kwart voor 8 vertrokken de beide bussen om via de Afsluitdijk naar de Alkmaarder kaasmarkt te gaan. Bij aankomst in Alk maar werd het gehele gezelschap aller eerst getrakteerd op koffie met gebak, waarna een ieder vrij was om de kaas markt te bewonderen en door de bij zonder aardige binnenstad van Alkmaar te wandelen. Vervolgens ging de reis richting Aals meer. De veelheid aan bloemen, de uitge strekte kassen door slootjes en vaarten van elkaar gescheiden waren een be zoek aan Aalsmeer meer dan waard. Na de lunch in het paviljoen "De Hoge Wilgen" ging de reis naar Schiphol waar men de luchtvaarttentoonstelling Aviodome bezocht (zie foto) Ook dit on derdeel viel bij een ieder bijzonder in de smaak, alhoewel de toegemeten tijd wat aan de krappe kant was. Veel te vroeg moest de reis naar Friesland weer aanvaard worden om min of meer op tijd in Gaasterland te zijn om daar met elkaar van een drank je te genieten en het diner te nuttigen. Het een en ander werd opgeluisterd door een "oude bekende" met zijn hammond orgel, namelijk Johnny de Fries, die enkele jaren geleden ook al de muzikale omlijsting vooreen Bokma feest verzorgde. En zo zat de stemming er in de zaal van hotel "Gaasterland" al snel helemaal in en gingen de beentjes vlot van de vloer. Een diner was de bekroning van een erg mooie, maar vermoeiende dag, waarbij iedereen bij aankomst in Leeuwarden de wens uitsprak, dat het nog vele jaren op deze manier door moge gaan. Omdat een groot aantal mensen binnen Heineken golft, is 3 jaar geleden het initiatief genomen een Heineken golf- dag te organiseren. Op zaterdag 11 oktober werd voor de vierde keer de Heineken golfdag gehouden. Ook dit jaar weer speelde men op het golfter rein in Hattem, vlakbij Van Olffen ge legen. Alle spelers, afkomstig van diver se vestigingen, waren om half tien 's ochtends aanwezig, om na de koffie af te slaan. De harde wind bemoeilijkte de wedstrijd enigszins, zodat er vele golfballen in de struiken belandden. Rond een uur of drie 's middags konden de circa dertig spelers zich heerlijk warmen in het clubhuis, waarna de prijsuitreiking zou plaatsvinden. Als duidelijke winnaar kwam de heer W. Kers uit Hattem, die een thuiswedstrijd gespeeld had, naar voren. Het was voor hem de tweede keer dat hij de be schikbaar gestelde wisselbeker in ont vangst mocht nemen. De tweede prijs ging naar mevrouw E.E. Albronda. Op de foto ziet u hoe de heer R. Lans uit Zoeterwoude afslaat. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 14