PUZZELRIT AMSTERDAM 1980 BEDRUVIGHEIDSTOERNOOI1980 REISVERENIGING VERS VAN T VAT Reisvereniging Vers van 't Vat heeft op zaterdag 20 september 1980 haar 30-jarig bestaan ge vierd. Het feest ter gelegenheid van dit jubileum vond plaats in de Raadskelder in Rotterdam. Met veel enthousiasme werd er gedanst op de muziek van trio De Drie Rotterdammers. Het dansen werd afgewisseld met het spelen van bingo, waarvoor fraaie prijzen ter beschikking waren gesteld. Hoogtepunt van de avond was de tombola, waar met gejuich de prijzen in ontvangst werden genomen. De leden van de ver eniging kunnen al met al terug zien op een zeer geslaagde avond, die tot gevolg zal hebben dat de klaverjas-avonden weer goed bezocht zullen zijn. Op 18 oktober werd de 14e puzzelrit voor personeel met personenauto's verreden. De deelnemers konden genieten van een prachtige tocht door het landschap ten zuid-oosten van Amsterdam met Vleuten als verste punt. Het was redelijk goed weer en het en thousiasme was groot. De wasknijper, die aan de geheime controle moest worden ingeleverd, bracht voor ver schillende deelnemers moeilijkheden met zich mee. Zoals gewoonlijk waren er weer deel nemers die de officiële lengte van de route (98 km) met tientallen kilometers o verschreden, maar iedereen was tijdig binnen. Het grootste aantal strafpunten be droeg 1165. Na afloop vond in de sport zaal op de Mauritskade te Amsterdam de prijsuitreiking plaats. Als eerste kwam uit de bus: de heer G.K. Burgers (A/Hel) met 256 strafpun ten. Tweede werd de heer L. van der Eijk (A/Wet), met 266 strafpunten en de heer J. Opdam (A/Hel) werd met 269 strafpunten de derde prijswinnaar. Al met al weer een gebeurtenis die voor herhaling vatbaar is. Achterste rij v.l.n.r. Ton de Wit, Melitta Steenhuis, Harriët Peteri, v.l.n.r. Ellen Muttreja, Marjolein van Alderwerelt, Vicky van Benne- Henk Joosse, Joke König, Hans Duynstee, Hans Rossen. Voorste rij kom, Victor Sterk, Reinier Meijer, Rietje Ketting. leder jaar neemt een groot aantal me dewerkers uit het bedrijfsleven de hockeystick ter hand om in een spor tieve en vooral gezellige strijd uit te vechten welk bedrijf de wisselbeker mee naar huis kan nemen. Dit jaar streden 14 herenteams en 6 mixed teams (De Telegraaf en Heine ken kwamen met één heren- en één mixed-team), geselecteerd uit 18 be drijven, om de eer. Volgens traditie or ganiseert de winnaar het volgende Be- drijvigheidstoernooi, tenzij eerder werd gewonnen. Omdat Hudig-Langeveldt tweemaal achtereen (in 1978 werd met dit toernooi gestart) de erepalm weg haalde, moest Heineken, de nummer twee van 1979, het toernooi dit jaar or ganiseren. Op het sportpark Kadoelen in Amster dam werd van 10.00 uur 's ochtends tot 6.00 uur 's avonds stevig gehockeyd. Door tijdnood werd een kwartfinale gespeeld tussen de vier overgebleven kanshebbers bij de heren. Dat waren de Amro-bank tegen Gist-Brocades en Heineken tegen zijn eeuwige opponent Hudig Langeveldt, waarbij Heineken dit keer als winnaar uit de strijd kwam. In de finale tegen de Amro-bank wist Heineken het enige doelpunt te scoren en eindigde daarmee als winnaar. De finale bij de mixed-teams tussen Wij nand Fockink en K.L.M. werd middels strafpushes in het voordeel van de luchtvaarders beslist. In 1981 zal de AMRO-bank het festijn gaan organiseren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 13