een langere houdbaarheid van het bier te bewerkstelligen, voegde men bij een latere procedure enige bloesems van de hopplant toe. Omdat de bodem zich hiertoe goed leende, waren vele tuinen binnen- en buiten de stad met hop be plant. Stak het bij het huishoudelijk gebruik niet zo nauw, op de samen stelling van bier bestemd voor de bierhandel hield de magistraat streng toezicht. De bierhandel floreerde maar al snel werden er strenge bepalingen uitgevaardigd om de export te be perken. Daartoe hief men ook belasting op import- en exportbier alsmede op 'huishoud'bier. Als gevolg van al deze maatregelen probeerden de brouwers steeds meer alle voorschriften te ont duiken. Dit resulteerde in het opheffen van het brouwersgilde. Tenslotte was er in 1768 nog één brouwerij over. In Oud heidkundig museum Flehite kunt u meer te weten komen over de oude Amersfoortse brouwerijen, zoals "De Kroon", "De Lelie", "Het Anker" of "Het Klaverblad". Laatstgenoemde brouwerij, gebouwd in 1670, was tevens de laatste brouwerij in Amersfoort, al was De Phoenix als haar opvolgster te beschouwen. Deze is in 1967 gesloten. Flehite is de naam van een gouw in het rijk van Karei de Grote geweest en werd voor het eerst genoemd in 777. Amers foort beschikt nog over vier gerestau reerde stadspoorten, de Kamperpoort, de Kamperbinnenpoort, de Monniken dam en de Stadswal. En welke beziens waardigheid is meer verbonden met de stadsnaam dan de Amersfoortse kei? Deze kei die in 1661 van de Leus- derhei naar Amersfoort is gesleept naar aanleiding van een weddenschap, is te zien aan de Stadsring. Van 1672 totl 903 is de kei begraven geweest maar nu prijkt hij er weer in zijn volle glorie en vormt sinds tien jaar in september het middelpunt van de Keistadfeesten. Daartoe geven diverse landen gehoor aan de uitnodiging een bezoek te brengen aan Amersfoort om vervolgens tijdens de feestweek op te treden in de binnenstad. De kei, die het uitgenodig de land meebrengt, wordt bijgeplaatst aan de Stadsring. Zo blijft Amersfoort door de jaren heen 'een kei van een stad!'. De Domkloostergang re Utrecht De laatste brouwerij in Amersfoort: De Phoenix 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 8