Slot Zeist (Dia afkomstig van de VVV Zeist) in 48 na Christus gesticht, niet te kla gen. Als eeuwenoude bisschopsstad, ten tijde van de Engelse bisschop Willi- brord (696) reikte het bisdom tot aan Groningen, telt zij nog vele prachtige gebouwen. Zoals de Catharijnekerk, de hoofdkerk van de Rooms-Katholieke godsdienst in Nederland, die al in de 15e eeuw is gebouwd. Een voorbeeld van een 17e eeuws pand in Renais sancestijl vindt u op 't Hoogt op nummer 2. Een paar huizen verder is het kruidenierswinkeltje van 'Erven Betje Boerhaave'. Als u na de rondgang door het museum voor het kruideniers- bedrijf op de eerste etage nieuwsgierig bent geworden naar de smaak van al deze typische Nederlandse lekkernijen, dan moet u niet vergeten op de begane grond iets te kopen van de vele specia liteiten uit de vorige eeuw. 'Het grootste gelijk van de vismarkt hebben' slaat op de visvrouwen die ver eeuwigd zijn onder de lantaarns aan de Zoutmarkt. Zoutmarkt en Vismarkt herinneren bei de nog aan de vishandel op de markt die al in 1196 werd bedreven. Meer zaken die het verleden even naar het heden toehalen, zijn te bekijken in de talloze musea die Utrecht rijk is. Het Nederlands Spoorwegmuseum bijvoor beeld, het museum van het Historisch Kostuum Centrum of het Nationaal Mu seum van Speeldoos tot Pierement, het museum 'waar muziek in zit'. Dierenliefhebbers zal de term 'ik ga met de hond naar Utrecht' wel bekend zijn. Uit heel Nederland immers komen men sen met hun zieke huisdieren naar de subfaculteit van Diergeneeskunde. Voor Hoog Catharijne geldt dezelfde bekendheid. Wie 'een dagje Utrecht doet' zal zich beslist niet de gelegen heid laten ontglippen een bezoek te brengen aan de vele zaken in het over dekte winkelcentrum. De Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs is uitgegroeid tot een plaats waar circa veertig beurzen per jaar worden gehouden. Amersfoort: bierstad Amersfoort, dat in 1959 haar 700-jarig stadsbestaan vierde, is de tweede grote plaats in het horecagebied Utrecht. Het heeft haar naam te danken aan de rivier de Amer, tegenwoordig de Eem, waarin zich een doorwaadbare plaats (een voorde) bevond. Thans is het een grote Kruideniersmuseum van Erven Betje Boerhave wonderlijk dat garnizoenstad Amers foort een uitgaansstad bij uitstek, het hoogste bierverbruik per hoofd heeft van Nederland. Traditiegetrouw is Amersfoort namelijk sterk verbonden met bierbrouwen. Tot aan de 17e eeuw gold het Bierbrouwersgilde als het aan zienlijkste gilde van de stad. Zo heeft op het gebrandschilderde venster dat het brouwersgilde in 1614 aan de St. Joris- kerk heeft geschonken, gestaan: Het kasteel Guntherstein in Breukelen, her bouwd in 1681 op de plaats van een middel eeuws slot stad, maar de echte binnenstad van Amersfoort strekt zich uit op een terrein van 700 bij 500 meter. Binnen een straal van 200 meter zijn hier 28 horecabedrij ven gevestigd. Een gezellig centrum, vooral wanneer bij goed weer alle ter rasjes bevolkt zijn met mensen die even iets komen drinken. Gemoedelijke buurtzaken liggen naast populaire brui ne kroegen terwijl elke zaak zijn eigen typische interieur, klantenkring en sfeer heeft. Natuurlijk zijn er ook buiten deze oude binnenstad horecabedrijven te kust en te keur. Het is niet zo ver "Men sag wel eer in 't Amersfoortsche dal Driehonderd en vijftig Brouwers leven Maar die daar nog zijn in 't getal Die hebben dit Glas alhier geheven" Het overgrote deel van deze 350 brouwerijtjes is echter kleine huis brouwerijen geweest. Niet alleen was het verboden grote bedrijven te doen ontstaan, maar tevens waren waar schijnlijk epidemieën als cholera er de oorzaak van dat de mensen het, overi gens zeer goede, bronwater niet recht streeks uit de bron dronken, maar dit water bacterie-vrij maakten. Voor huis houdelijk gebruik volstond men met het oplossen van mout in water, dat in een kookpan gedurende een bepaalde tijd op een zekere temperatuur moest blij ven. Men verkreeg, na afkoeling, bier als het gistingsproces normaal verliep öf, in het andere geval, bierazijn. Om

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 7