UTRECHT VJ Het horecagebied Utrecht omvat zoals de naam ook doet vermoeden, vrijwel de gehele provincie Utrecht, maar ook het Gooi en Zuidelijk Flevoland. Bovendien horen sinds kort ook Spakenburg en Bunschoten bij dit horeca gebied. V.l.n.r. de heren Govaert, Wesselo, Colly en Van Leeuwen De heren J.R. Colly, E.F. Govaert, P.J.S. Wesselo en H.L. van Leeuwen die te zamen het managementteam vormen (respectievelijk als hoofd horecage bied, hoofd distributie, chef de bureau en hoofd verkoop) hebben hun domici lie niet in Utrecht gevonden, maar voor lopig in Amsterdam. Nadat in de Van der Helststraat de eerste aanzet was ge geven tot de organisatie van het hore- cagebied, werd hen al spoedig verzocht hun intrek te willen nemen in het pand van de Amstel brouwerij aan de Mau- ritskade. "Voor ons was dat wel prettig aangezien de behuizing in de Van der Helststraat enigszins krap was. Vanaf september vorig jaar zijn wij al bezig een pand in Utrecht te vinden, dat geschikt is als verkoopkan toor, maar tot op heden heeft dat niet de gewenste resultaten opgeleverd. Vele bedrijven die op diverse punten in het land een vestiging hebben, zijn na melijk met hun hoofdkantoor in Utrecht gevestigd omdat vanuit deze centraal in Nederland gelegen stad gemakkelijk de distributie voor de verschillende vestigingen te regelen is. Bovendien is Utrecht een knooppunt van spoorwegen, autowegen en water wegen. Daarom valt het niet mee een pand te vinden dat representatief is, waarin ook de C.T.D. gehuisvest kan worden, dat een ruime parkeergele genheid heeft en niet te duur is". Voorlopig blijft het managementteam derhalve op de Mauritskade gehuisvest. Service is verkoop In tegenstelling tot andere horecage- bieden werkt het managementteam van het horecagebied Utrecht slechts met één eigen drankenhandel B.V. Dran kenhandel Amersfoort, en een groot aantal vrije agenten. Daarmee is ook de constructie van de verkoopgroep afwij kend, aangezien het merendeel van de distributie via deze agenten loopt. Het doel van het managementteam is samen met de agenten, als verleng stuk van de eigen organisatie, de markt nog beter te bewerken. Teneinde te bereiken dat de vertegenwoordigers zich zoveel mogelijk op de verkoop kunnen concentreren, zijn wij van me ning dat de verkoop binnendienst zo veel mogelijk administratieve taken van hen moet overnemen. Wellicht is dit een ideaal beeld, maar volgens mij moet het te verwezenlijken zijn", aldus Colly. Men vindt ook dat de C.T.D.- monteur meer als een verlengstuk van de organisatie dient te worden ingezet. Onder het motto 'service is ook ver koop', vindt er regelmatig overleg plaats met de monteurs. Utrecht Utrecht is met zijn grote concentratie van afnemers de belangrijkste stad van het horecagebied. Utrecht geeft degene die het niet alleen om een hapje of een drankje gaat, maar van oude historie of modern winkelen houdt alle gelegen heid zijn hart op te halen. Over geschie denis heeft Utrecht, door de Romeinen Een karakteristiek beeld: een Wipwatermolen in Kockengen 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 6