Proost, Manneke Pils! achtergelaten. De heer Heineken sprak van de sympathieke en geslaagde wo ningbouw die op het voormalige brouwerij-terrein is gerealiseerd. En ook nu nog bepaalt het uiterlijk van het voormalig brouwhuis het beeld op de hoek van de Crooswijksesingel: bij de bouw van het Dura-kantoor heeft men de gevel identiek aan het brouw huis opgetrokken. Stadsvernieuwing Voordat burgemeester Van der Louw tot de onthulling overging stond ook hij even stil bij de banden tussen Rotter dam en Heineken. Maar de burgemees ter legde de nadruk op het feit dat het Rotterdamse gemeentebestuur het hart heeft verpand aan stadsvernieuwing. En dat tegen die achtergrond men niet al te ongelukkig met het vertrek van de brouwerij is geweest, omdat op het vrij gekomen terrein woningbouw kon worden gerealiseerd. Met trots liet Rot terdam's eerste burger weten dat nu 270 woningwet-woningen zijn ge bouwd, daar waar eertijds de Heineken brouwerij stond. Voor 1981 staan er nog duizend nieuwe woningen in Crooswijk op het program ma van het gemeentebestuur. Leefbare stad Maar het is niet alleen de stadsver nieuwing die de aandacht van het gemeentebestuur heeft, ook verklaar de de heer Van der Louw veel belang te hechten aan een leefbare stad, waarin kunst een plaats heeft. In die zin waar deerde hij het initiatief van Heineken, om de stad een beeld aan te bieden, zeer. Tegelijkertijd wees de burgemees ter erop dat alles dat door het bedrijfs- Tamboers en Pijpers van het Corps Mariniers opgesteld en luisterden met vrolijke muziek het evenement op. Gedurende de dag had de Heineken spanwagen, voorzien van aankondi gingsborden, door Rotterdam gereden en de bevolking geattendeerd op de onthulling van Manneke Pils. Historische banden De heer Heineken wees in zijn toe spraak op de oude, historische banden tussen Heineken en de gemeente Rot terdam. Hij memoreerde dat in 1873 de brouwerij onder leiding van Gerard Adriaan Heineken, in bedrijf kwam en constateerde dat anno 1980 twee van elke drie glazen bier die in de stad Rot terdam worden gedronken uit de Hei neken kelders komen. Kelders, die zich nu niet meer in Rotterdam bevinden. En daarmee kwam de heer Heineken op de noodzaak van het verplaatsen van de brouwerij in 1974 naar Zoeterwoude. De uitbreiding van de produktie kon niet aan de Crooswijksesingel worden gerealiseerd. Het vertrek van de brouwerij heeft geen "gat" in Crooswijk De schenker, de maker en de ontvanger drinken op Manneke Pils

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 4